برندگان جوایز شهریور 92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی شهریور92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1 ماه من، روز من 2054 صغری باقرزاده 91464 *** 98 بناب سکه ربع بهار آزادی 1392/06/01
2 اخبار تراختور 2054 امیررضا زارعی 91465 *** 07 آذربایجان شرقی  سکه ربع بهار آزادی 1392/06/04
3 سرزمین رویاها  2054 احد گلستان 91465 *** 20 آذربایجان شرقی  سکه ربع بهار آزادی 1392/06/05
4 مسابقه تابستان طلایی  2054 محمدقاسم قالیوند 91650 *** 72 مسجد سلیمان 300.000 تومان 1392/06/06
5 مسابقه تابستان طلایی 2054 کبری بهرامی 91653 *** 30 اهواز 300.000 تومان 1392/06/07
6 مسابقه تابستان طلایی 2054 سعید انفرادی 91473 *** 07 بناب 300.000 تومان 1392/06/08
7 مسابقه تابستان طلایی  2054 فریبرز احمدی 91834 *** 57 ایلام 300.000 تومان 1392/06/09
8 مسابقه تابستان طلایی  2054 نجمه صحرایی 91583 *** 50 کاشمر 300.000 تومان 1392/06/09
9 مسابقه تابستان طلایی  2054 محمد رفیعی 91133 *** 07 رشت 300.000 تومان 1392/06/16
10 مسابقه تابستان طلایی 2054 عباس صالح پور 91955 *** 58 تهران 300.000 تومان 1392/06/16
11 مسابقه تابستان طلایی 2054 علی اکبر جهانبخش 91380 *** 05 اصفهان 300.000 تومان 1392/06/16
12 مسابقه تابستان طلایی 2054 فریبا یاراحمدی 91695 *** 03 خرم آباد 300.000 تومان 1392/06/23
13 تابستان طلایی 2054 منیژه خرم 91720 *** 74 فارس 300.000 تومان 1392/06/23
14 مسابقه تابستان طلایی 2054 مسعود انصاری 91831 *** 24 همدان 1.000.000تومان 1392/06/23
15 مسابقه تابستان طلایی 2054 صالح مشتاق 91444 *** 31 ارومیه 1.000.000 تومان 1392/06/28
16 مسابقه تابستان طلایی 2054 پریسا ناظری 91736 *** 51 بندر عباس 1.000.000 تومان 1392/06/29
17 مسابقه تابستان طلایی 2054 محمدباقر بیگی 91658 *** 73 اهواز نوت بوک 1392/06/29