اسامی برندگان خدمات پیامکی شهریور ۹۴

 

اسامی برندگان خدمات پیامکی شهریور ۹۴

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 کمک آجری 203880 مصطفی غلامحسینی 91223***70 تهران کارت هدیه به ارزش 20 میلیون ریال
2 کمک آجری 203880 عبداله توحیدپور 91076***24 تهران کارت هدیه به ارزش 20 میلیون ریال
3 کمک آجری 203880 فاطمه روزگار 91645***53 فارس کارت هدیه به ارزش 20 میلیون ریال
4 کمک آجری 203880 محمدجواد خلج 91953***49 تهران کارت هدیه به ارزش 20 میلیون ریال
5 کمک آجری 203880 اکبر میرزایی 91302***65 یزد کارت هدیه به ارزش 20 میلیون ریال
6 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای همت الهی چورن 91162***02 مازندران کارت هدیه 300 هزار تومانی
7 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای ابوالحسن مولایی امیرآبادی 91162***97 گیلان کارت هدیه 300 هزار تومانی
8 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای جاسم سعیدی 91681***40 خوزستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
9 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای بابک ثابتان فدایی 91265***03 مرکزی کارت هدیه 300 هزار تومانی
10 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای محمد حمیدی 91865***43 کردستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
11 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 خانم حسنا ولیان 91871***23 کرمانشاه کارت هدیه 300 هزار تومانی
12 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای یاسر میرانیان 91874***76 ایلام کارت هدیه 300 هزار تومانی
13 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 محمد قلاوند 91697***31 لرستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
14 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 احمد بروشکیان 91598***68 خراسان رضوی کارت هدیه 300 هزار تومانی
15 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 مرتضی دوست محمدی 91943***96 سمنان کارت هدیه 300 هزار تومانی
16 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 علیرضا کیش 91926***34 کرج کارت هدیه 300 هزار تومانی
17 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای رنجبر 91728***39 هرمزگان کارت هدیه 300 هزار تومانی
18 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 زهرا سلیمی 91096***77 زنجان کارت هدیه 300 هزار تومانی
19 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 علی قیدی نوقاب 91596***87 خراسان جنوبی کارت هدیه 300 هزار تومانی
20 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 حسن رجبی 91759***62 بوشهر کارت هدیه 300 هزار تومانی
21 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 وحید جهانگیری 91528***66 سیستان و بلوچستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
22 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای مهدی دیلم 91153***62 گلستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
23 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 غلامعلی شاپوری 91844***24 همدان کارت هدیه 300 هزار تومانی
24 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 علیرضا خسروی 91597***02 خراسان شمالی کارت هدیه 300 هزار تومانی
25 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 نوشین صنایع پرور 91312***83 اصفهان کارت هدیه 300 هزار تومانی
26 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 نعمت  سرتاش 91797***60 بوشهر کارت هدیه 300 هزار تومانی
27 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 ابراهیم آدرپیراه 91416***75 آذربایجان غربی کارت هدیه 300 هزار تومانی
28 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 زیور هزاریان 91604***30 خوزستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
29 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 امید مرادی 91588***92 خراسان شمالی کارت هدیه 300 هزار تومانی
30 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 مهدی معظمی 91625***67 یزد کارت هدیه 300 هزار تومانی
31 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 حسن شیرمرزی 91691***31 تهران کارت هدیه 300 هزار تومانی
32 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 مسعود موسوی 91684***95 خوزستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
33 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 لیلا ایمانی شیرازی 91711***07 فارس کارت هدیه 300 هزار تومانی
34 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 معصومه دهقان 91728***67 هرمزگان کارت هدیه 300 هزار تومانی
35 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 محمدجواد رضوانی 91046***63 قم کارت هدیه 300 هزار تومانی
36 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 آقای علی نور محمد پور تهرانی 91088***30 کرج کارت هدیه 300 هزار تومانی
37 فوتبال برتر و گزارش ورزشی 203303 فاطمه شفیعی 91153***31 گلستان کارت هدیه 300 هزار تومانی
38 ورزش از نگاه تو 20032 علی اصغر مستانی 91087***53 بابلسر کارت هدیه 200هزار تومانی
39 ورزش از نگاه تو 20032 رضا نژادی محی الدین 91929***91 پیشوا-ورامین کارت هدیه 200هزار تومانی
40 ورزش از نگاه تو 20032 محمد علی کارگر 91234***90 تهران کارت هدیه 200هزار تومانی
41 ورزش از نگاه تو 20032 مرتضی حجابی مفرد 91905***42 کرج کارت هدیه 200هزار تومانی
42 ورزش از نگاه تو 20032 فرزانه مجیدی 91908***67 تهران کارت هدیه 200هزار تومانی
43 ورزش از نگاه تو 20032 آرمان نیک زبان 91948***05 سنندج کارت هدیه 200هزار تومانی
44 ورزش از نگاه تو 20032 مهدی کریمی سرآیی 91759***47 بندرعباس-هرمزگان کارت هدیه 200هزار تومانی
45 ورزش از نگاه تو 20032 حسن آداوودی 91310***20 اصفهان کارت هدیه 200هزار تومانی
46 ورزش از نگاه تو 20032 علی اکبر رنجبر 91701***78 شیراز کارت هدیه 200هزار تومانی
47 ورزش از نگاه تو 20032 سرور ابراهیمی 91550***69 مشهد کارت هدیه 200هزار تومانی
48 ورزش از نگاه تو 20032 هادی احمدی 91562***25 مشهد کارت هدیه 200هزار تومانی
49 ورزش از نگاه تو 20032 فاطمه آشوری 91138***09 استان فارس-لامرد کارت هدیه 200هزار تومانی
50 ورزش از نگاه تو 20032 مرتضی جعفری پیروزیان 91411***49 تبریز کارت هدیه 200هزار تومانی
51 ورزش از نگاه تو 20032 سلمان حاجیان 91817***92 کیش کارت هدیه 200هزار تومانی
52 ورزش از نگاه تو 20032 بهروز فرخی 91270***00 کرج کارت هدیه 200هزار تومانی
53 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سیروس صائب 91945***07 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
54 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سیما مظلومی 91259***04 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
55 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 خیرالنساء عبداله پور 91959***27 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
56 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سعادت رحیمی منجرموئی 91360***02 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
57 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 جواد رضائی 91243***41 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
58 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سیدجواد جمالی گز کوه 91173***30 مازندران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
59 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسین ابدالی میرزا بیگی 91256***92 کرمانشاه یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
60 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 قاسم عابدینی 91967***71 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
61 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 ملیحه طهماسبی 91243***40 البرز یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
62 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مژگان بیات 91875***23 مرکزی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
63 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علیرضا  بیتازر 91254***81 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
64 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مهدی سجودی 91434***02 آذربایجان غربی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
65 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سجاد مظاهری 91482***80 آذربایجان شرقی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
66 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 بیژن نجفی 91856***90 البرز یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
67 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مریم اسمعیل نژاد رنجکش 91440***23 آذربایجان شرقی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
68 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد جلایری 91598***43 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
69 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 فاطمه سپهوند 91669***97 لرستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
70 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علیرضا  زالی 91236***48 البرز یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
71 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 ابوالفضل وزیریان 91238***27 قزوین یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
72 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 افسانه نجفی مجید 91431***13 آذربایجان شرقی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
73 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حامد عباس زاده 91344***13 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
74 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علی باقری 91003***58 سمنان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
75 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 طاهره میر 91127***79 گلستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
76 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 وزیر حیدری 91241***81 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
77 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 نسیم مصلحی 91241***81 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
78 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علی محمد فلاحی دم بره 91674***23 لرستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
79 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد گرمابی 91581***13 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
80 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسن زارع زاده 91755***31 بوشهر یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
81 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسن اصغرزاده مقدم 91560***97 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9.510.000ریال
82 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 نصیبه  قهرمانی 91274***56 زنجان یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350.000.000 ریال
83 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 موسی سلیمی 91959***01 تهران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350.000.000 ریال
84 هاونگ 205061 محمد برومند 9121****35 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
85 هاونگ 205061 بهروز معماریان 9123****16 قزوین کارت هدیه 5 میلیون ریالی
86 هاونگ 205061 اکبر حیدریان 9130****10 اصفهان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
87 هاونگ 205061 نصرت ولی پور 9192****30 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
88 هاونگ 205061 سید محمد موئدی 9135****13 اصفهان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
89 خندوانه 30500 شوکت نوری 9154****37 مشهد کارت هدیه 5 میلیون ریالی
90 خندوانه 30500 محسن رجب زاده 9133****55 اصفهان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
91 خندوانه 30500 ملائکه شیخیان 9173****19 کازرون کارت هدیه 5 میلیون ریالی
92 شب کوک 20551 نرگس واحدی 9135****59 اصفهان کارت هدیه 4 میلیون ریالی
93 شب کوک 20551 مجتبی منصوری 9169****70 اهواز کارت هدیه 4 میلیون ریالی
94 شب کوک 20551 سمیه پناهی فرد 9127****40 تهران کارت هدیه 4 میلیون ریالی
95 شب کوک 20551 محمد علی خاکپور 9117****67 مازندران کارت هدیه 4 میلیون ریالی
96 شب کوک 20551 عوض پیکری 9119****14 گرگان کارت هدیه 4 میلیون ریالی
97 شب کوک 20551 سمیرا حسینی نیا 9126****62 تهران کارت هدیه 4 میلیون ریالی
98 چارخونه 202252 آمنه یحیی نژاد 91177***09 مازندران صد هزار تومان پول نقد
99 رسانه همراه 202294 عبدالرحمان کاوس ابنوی 91704***25 فارس صد هزار تومان پول نقد