برندگان جوایز تیر 92

 

اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی تیر 92

   
ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه تاریخ قرعه کشی
1  اخبار تراختور 2054 سعید تیزدار 91479 *** 22 آذربایجان غربی یک میلیون تومان پول نقد 1392/04/01
2 مسابقه تابستان طلایی 2054 مهدی ولی زاده 91562 *** 00 خراسان رضوی سکه ربع بهار آزادی 1392/04/04
3 آرامش 2054 محمد دادی پور 91793 *** 85 هرمزگان سکه ربع بهار آزادی 1392/04/06
4 مسابقه تابستان طلایی  2054 مهران سررشته دار 91474 *** 91 اردبیل سکه ربع بهار آزادی 1392/04/07
5 تابستان طلایی 2054 احترام حقیقت نسب 91368 *** 46 اصفهان سکه ربع بهار آزادی 1392/04/09
6 مسابقه تابستان طلایی 2054 سمیه احمدی 91162 *** 74 مازندران سکه ربع بهار آزادی 1392/04/13
7 آرامش 2054 پاسخگو نیستند 91741 *** 44 _ سکه ربع بهار آزادی 1392/04/14
8 نظام مهندسی ایران 2054 محسن محمدی 91112 *** 32 مازندران سکه ربع بهار آزادی 1392/04/15
9 تالار بانوان 2054  آسیه نصراللهی 91399 *** 29 کرمان سکه ربع بهار آزادی 1392/04/16
10 پناه 2054  عصمت شاهی 91352 *** 38 یزد سکه ربع بهار آزادی 1392/04/18
11 مسابقه تابستان طلایی 2054 فریبا شجاعی 91760 *** 29 فارس سکه ربع بهار آزادی 1392/04/19
12 فنگشویی 2054   مرضیه مرادی 91193 *** 43 گیلان سکه ربع بهار آزادی 1392/04/21
13 اخبار فوتبال 2054 داوود محمدی 91186 *** 76 مازندران سکه ربع بهار آزادی 1392/04/22
14 تابستان طلایی 2054 مریم جراح اوره 91241 *** 58 تهران سکه ربع بهار آزادی 1392/04/22
15 تابستان طلایی 2054  حسین نجفی 91737 *** 93 بوشهر سکه ربع بهار آزادی 1392/04/22
16 مسابقه تابستان طلایی 2054 شیوا مظهری 91271 *** 59 همدان سکه ربع بهار آزادی 1392/04/22
17 تالار بانوان 2054 مجید ترک محمدی 91278 *** 57 تهران سکه ربع بهار آزادی 1392/04/22
18 اخبار فوتبال 2054 محمدعلی بیضایی 91580 *** 32 قوچان سکه ربع بهار آزادی 1392/04/22
19 مسابقه تابستان طلایی 2054 احمد حفیظی 91322 *** 43 اصفهان سفر به بلندترین برج دنیا 1392/04/22
20 مسابقه تابستان طلایی 2054 محمد رفیع زاده 91261 *** 48 تهران Galaxyace2 1392/04/22
21 هشت ریشتری 2054 مریم بهرامی 91244 *** 73 زنجان Galaxyace2 1392/04/22
22 مسابقه تابستان طلایی 2054 علی شهبازی 91717 *** 89 بوشهر Galaxyace2 1392/04/22
23 مسابقه تابستان طلایی 2054 فرحناز ردایی 91260 *** 96 تهران Galaxyace2 1392/04/22
24 اصناف 2054 اسماعیل عشایری 91274 *** 66 زنجان مدال زرین به ارزش 5 میلیون تومان 1392/04/22
25 مسابقه تابستان طلایی 2054 حمیدرضا سردار شهید 91414 *** 89 ارومیه مدال زرین به ارزش 5 میلیون تومان 1392/04/22
26 مسابقه تابستان طلایی 2054 زهرا نجفی 91440 *** 67 تبریز مدال زرین به ارزش 5 میلیون تومان 1392/04/22
27 مسابقه تابستان طلایی 2054 مجتبی ملائیان 91181 *** 08 بابل مدال زرین به ارزش 5 میلیون تومان 1392/04/22
28 مسابقه تابستان طلایی 2054 حسن زنجیری 91571 *** 87 تربت حیدریه مدال زرین به ارزش 5 میلیون تومان 1392/04/22
29 مسابقه تابستان طلایی 2054 زهرا محمدی 91967 *** 53 زنجان جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
30 مسابقه تابستان طلایی 2054 محمدرضا گلجوئی 91247 *** 74 شهر ری جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
31 مسابقه تابستان طلایی 2054 عباس خدایاری 91461 *** 46 آذربایجان شرقی جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
32 مسابقه تابستان طلایی 2054 سید حسین میرآفتاب 91221 *** 55 تهران جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
33 مسابقه تابستان طلایی 2054 ماریا عرفان آرانی 91336 *** 66 اصفهان جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
34 مسابقه تابستان طلایی 2054 محمد حسین مهدی زاده 91268 *** 34 کاشان جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
35 مسابقه تابستان طلایی 2054 مسعود زرین فر 91636 *** 06 بروجرد جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
36 فنگشویی 2054 صگر حتیت 91731 *** 21 شیراز جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
37 فنگشویی 2054 علی ساسانی 91901 *** 95 تهران جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
38  مسابقه تابستان طلایی 2054 غلامرضا نصیری 91982 *** 58 تبریز جایزه به مبلغ 200 هزار تومان 1392/04/22
39 مسابقه تابستان طلایی 2054 محمد حسین نوریان اردکانی 91395 *** 59 یزد گوشی موبایل 1392/04/23