اسامی برندگان خدمات پیامکی تیر ۹۴

 

اسامی برندگان خدمات پیامکی تیر ۹۴

   
ردیف  نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه (ریال)
1 بصیرت حسینی (ضیافت الهی) 203102 شمسی نارنجی 91415***65 اردبیل یک عدد سکه تمام بهار آزادی
2 بصیرت حسینی (ضیافت الهی) 203102 محمد حیاتی 91415***65 خوزستان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
3 بصیرت حسینی (ضیافت الهی) 203102 حسن شریفی 91415***65 اصفهان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
4 بصیرت حسینی (ضیافت الهی) 203105 عاطفه امیرایی 91415***65 اصفهان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
5 تالار تشریفات 22271 علیرضا جلالی طلب 91415***65 خراسان رضوی پنج سال مکالمه رایگان
6 خندوانه 30500 امیر سیادت نژاد 9194****26 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
7 خندوانه 30500 حمیده ملکی 9127****77 قزوین کارت هدیه 5 میلیون ریالی
8 خندوانه 30500 مسلم جهان تیغ 9116****88 گرگان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
9 خندوانه 30500 خانم امیره الهایی سحر 9163****13 خرم آباد کارت هدیه 5 میلیون ریالی
10 خندوانه 30500 علی حیدری 9189****28 همدان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
11 خندوانه 30500 جمال هراتی 9156****03 مشهد کارت هدیه 5 میلیون ریالی
12 خندوانه 30500 مجتبی صفری 9185****85 کرمانشاه کارت هدیه 5 میلیون ریالی
13 خندوانه 30500 محمدحسن درخشی 9156****43 بیرجند کارت هدیه 5 میلیون ریالی
14 خندوانه 30500 اکبر عبدی 9191****37 کرج کارت هدیه 5 میلیون ریالی
15 خندوانه 30500 فاطمه زراعتی 9162****12 اصفهان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
16 خندوانه 30500 حسین ملکوتی 9126****57 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
17 خندوانه 30500 زهرا کبیری 9195****17 پاکدشت کارت هدیه 5 میلیون ریالی
18 خندوانه 30500 معصومه همت آبادی 9159****47 نیشابور کارت هدیه 5 میلیون ریالی
19 خندوانه 30500 رضا قاسمی 9131****66 اصفهان کارت هدیه 5 میلیون ریالی
20 خندوانه 30500 نوشین ناظمی 9151****22 مشهد کارت هدیه 5 میلیون ریالی
21 خندوانه 30500 قربان اسدی 9147****12 اردبیل کارت هدیه 5 میلیون ریالی
22 خندوانه 30500 محسن کشاورزی 9123****29 کرج جایزه 250 میلیون ریالی