گنجینه واژگان

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل اطلاعات یکی از واژگان پارسی به همراه معنی کاربردی آن را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2022 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
لغت
LOGH

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
لغت خاموش
LOGH OFF

 

 تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

با اشتراک این سرویس میتوانید هر روز گنجینه واژگان خود را غنی تر سازید.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100