جملات قصار امام خمینی(ره)

با اشتراک در این روزانه1 پیامک از سخنان قصار امام خمینی (ره) را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
امام خمینی
Emam
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
امام خمینی خاموش
Off Emam
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  خداوند بزرگ ماه مبارک رمضان را و از آن میان ، شبهاى قدر را براى عبادت بندگانش برگزید. شب قدرى که هیچ شبى به برترى و عظمت آن ، نمى رسد. امام خمینی (ره)

2.  شماها در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . امام خمینی (ره)

 
 توضیحات مختصر:

شماها در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . امام خمینی (ره)