ذکر روزهای هفته

 با اشتراک در این روزانه اذکار و ادعیه روزهای هفته را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
ذکر
Zekr
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
ذکر خاموش
Off Zekr
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       دعاي روز يكشنبه 
پروردگارا! اول اين روزم را رستگاري و آخرش را موفقيت، و ميان آن را صحت و رستگاري قرار ده. خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را از كساني قرار ده كه به سوي تو روي آورده اند و تو آنان را پذيرفته اي، و بر تو توكل كرده اند و تو آنان را كفايت كرده اي، و به سوي تو زاري نموده اند و تو آنان را مشمول رحمتت قرار داده اي.
 
2.       دعاي روز پنجشنبه 
پروردگارا! هدايت، تقوي، عفاف، بي نيازي و عمل به آنچه كه تو از آن راضي و خشنود مي گردي را تقاضا مي كنم
خداوندا! از قدرت تو براي ناتواني خودمان، و از بي نيازي تو براي فقرمان و از علم و حلم تو براي جهل و ناداني خويش خواستارمخداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را بر شكر، ذكر، اطاعت و عبادت خودت ياري كن، (سوگند مي دهيم تو را) به رحمتت اي برترين رحم كنندگان !
 
توضیحات مختصر:
ذکر، دعاي روز پنجشنبه 
پروردگارا! هدايت، تقوي، عفاف، بي نيازي و عمل به آنچه كه تو از آن راضي و خشنود مي گردي را تقاضا مي كنم