اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت خرداد 93

 

 

خرداد 1393

   

عنوان هدیه

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

نام پدر

شماره شناسنامه

استان

یک دستگاه پراید

سارا

اخوان

701 *** 09127

مجید

0017376866

تهران

 

 

 

اسامی برندگان گوشی هواووی Ascend P6 طرح شتاب درپرداخت مربوط به خرداد 1393

   

ردیف

عنوان هدیه

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

نام پدر

شماره شناسنامه

استان

1

گوشی هواوی Ascend  P6

سعید

جعفری نژاد

9122 *** 597

عباس

15971

زنجان

2

گوشی هواوی Ascend  P6

لعیا

فیاضی

9143 *** 972

علی اکبر

77

اذربایجان شرقی

3

گوشی هواوی Ascend  P6

جمشید

عطاپور

9144 *** 940

علی

992

اذربایجان شرقی

4

گوشی هواوی Ascend  P6

حسن

نظرپور

9143 *** 239

علی

4629

اذربایجان شرقی

5

گوشی هواوی Ascend  P6

عصمت

تیموری

9141 *** 485

شکر

3

اذربایجان غربی

6

گوشی هواوی Ascend  P6

فیروزه

علی زاده باروق

9143 *** 204

بایرام

15039

اذربایجان غربی

7

گوشی هواوی Ascend  P6

عباس

افشانی

9141 *** 759

ابراهیم

497

اذربایجان غربی

8

گوشی هواوی Ascend  P6

عصمت

صفرپور

9143 *** 957

بایرام

94507

اردبیل

9

گوشی هواوی Ascend  P6

صادق

جعفرپورکلوری

9143 *** 986

احمد

3529

اردبیل

10

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

زاهد

9132 *** 143

علی اکبر

35

اصفهان

11

گوشی هواوی Ascend  P6

مجتبی

ابراهیمی

9131 *** 772

مانده علی

10

اصفهان

12

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدعلی

امیریان

9132 *** 177

عزت اله

2074

اصفهان

13

گوشی هواوی Ascend  P6

عباس

نادری

9132 *** 808

کمال

255

اصفهان

14

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالرسول

تقی زاده دارانی

9131 *** 970

علی

9

اصفهان

15

گوشی هواوی Ascend  P6

کیانوش

ابراهیمی

9181 *** 872

قاسم

1031

ایلام

16

گوشی هواوی Ascend  P6

زینب

ابی الپور همائی

9171 *** 282

سیامک

2133

بندرعباس

17

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

ملکزاده

9171 *** 792

ضرغام

3249

بوشهر

18

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

صالحی

9171 *** 319

نعیم

68

بوشهر

19

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

کاوئی

9121 *** 536

علی اصغر

3329

تهران

20

گوشی هواوی Ascend  P6

سعید

خرمی

9122 *** 117

محمد

2060

تهران

21

گوشی هواوی Ascend  P6

احمد

روحانی

9128 *** 144

علی اصغر

2319

تهران

22

گوشی هواوی Ascend  P6

احمد

امیری شاد

9122 *** 925

حسین

59588

تهران

23

گوشی هواوی Ascend  P6

مائده

خوانین زاده

9123 *** 610

حسین

10725040

تهران

24

گوشی هواوی Ascend  P6

شهرزاد

کاظمی

9127 *** 963

نجات اله

4668

تهران

25

گوشی هواوی Ascend  P6

کریم

مرحمعلی صومعه

9125 *** 072

شکر

13412

تهران

26

گوشی هواوی Ascend  P6

مجتبی

رحمت کش

9122 *** 901

محمد

789

تهران

27

گوشی هواوی Ascend  P6

معصومه

جعفری

9102 *** 210

احمد

5490

تهران

28

گوشی هواوی Ascend  P6

صاحب

حسین زاده

9127 *** 240

عباسعلی

7

تهران

29

گوشی هواوی Ascend  P6

احد

اله مرادی

9121 *** 360

حسن

2063

تهران

30

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

گل افروزشهری

9121 *** 508

علی

304

تهران

31

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

درویش

9122 *** 500

حسین

12586

تهران

32

گوشی هواوی Ascend  P6

ازاده

کنعانی

9126 *** 799

احمد

7704

تهران

33

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدمجتبی

قدسی

9122 *** 193

باقر

161

تهران

34

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

فراهانی

9124 *** 104

غلامعلی

7

تهران

35

گوشی هواوی Ascend  P6

صبورا

نورمشرفی

9128 *** 944

اسمعیل

5

تهران

36

گوشی هواوی Ascend  P6

فرزانه

غلامی انجیرکی

9123 *** 330

ابراهیم

185

تهران

37

گوشی هواوی Ascend  P6

جواد

مزدارانی

9122 *** 468

محمدحسین

800

تهران

38

گوشی هواوی Ascend  P6

زهرا

شمس فسائی

9122 *** 611

فرج اله

449

تهران

39

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدرضا

نصیری

9123 *** 024

حسین

108

تهران

40

گوشی هواوی Ascend  P6

نادر

اسکندرزاده اق قلعه

9125 *** 593

فتاح

870

تهران

41

گوشی هواوی Ascend  P6

منیره

معصومی راد

9122 *** 928

حسین

978

تهران

42

گوشی هواوی Ascend  P6

قلج

عباسی

9131 *** 130

برجعلی

456

چهارمحال وبختیاری

43

گوشی هواوی Ascend  P6

عباس

دهقان نژاد

9132 *** 383

علی

190

چهارمحال وبختیاری

44

گوشی هواوی Ascend  P6

علی رضا

مطابق

9132 *** 689

محمدحسین

63

خراسان جنوبی

45

گوشی هواوی Ascend  P6

صدیقه

داستانی

9155 *** 169

لطف اله

26426

خراسان رضوی

46

گوشی هواوی Ascend  P6

مهدی

فهیمی

9151 *** 801

نورعلی

2605

خراسان رضوی

47

گوشی هواوی Ascend  P6

لیلا

قاسم زاده

9153 *** 166

حسین

378

خراسان رضوی

48

گوشی هواوی Ascend  P6

امین

کریم ابادی

9153 *** 425

علیرضا

920783805

خراسان رضوی

49

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

کاظمی نژاد

9155 *** 695

علی

1641

خراسان رضوی

50

گوشی هواوی Ascend  P6

کیارا

اریانا

9151 *** 034

غلام رضا

183

خراسان رضوی

51

گوشی هواوی Ascend  P6

هنده

علی

9112 *** 627

محمد

111

خرم اباد

52

گوشی هواوی Ascend  P6

منا

اهوازیان

9163 *** 371

عزیز

5785

خوزستان

53

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

قلاوند

9161 *** 024

گل محمد

14610

خوزستان

54

گوشی هواوی Ascend  P6

غلامرضا

محمدی

9163 *** 272

چولی

639

خوزستان

55

گوشی هواوی Ascend  P6

علی اکبر

قنبری نوشری

9111 *** 758

محمدابراهیم

23

رشت

56

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

علی پور

9111 *** 417

اسمعیل

290

رشت

57

گوشی هواوی Ascend  P6

جلال

پوراصفی دیگه سرا

802 *** 9112

سبزعلی

36

گیلان

58

گوشی هواوی Ascend  P6

معصومه

ملکی زاده

9123 *** 166

ابراهیم

415

سمنان

59

گوشی هواوی Ascend  P6

علی اصغر

شفیع پورکناری

9127 *** 030

حسین

55

سمنان

60

گوشی هواوی Ascend  P6

عبداله

غلام سلطانی

9127 *** 780

نعمت اله

834

سمنان

61

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدحسن

جلیلی پروانه

9122 *** 034

سیدعباس

77

سمنان

62

گوشی هواوی Ascend  P6

علی اکبر

اویزی

9151 *** 377

علی

13841

سیستان بلوچستان

63

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

رافت

9153 *** 339

علیجان

478

سیستان بلوچستان

64

گوشی هواوی Ascend  P6

مرادمحمد

کرد

9151 *** 840

خلیل

6099

سیستان بلوچستان

65

گوشی هواوی Ascend  P6

شرکت نویل منگنز

 

9131 *** 636

 

 

شهرکرد

66

گوشی هواوی Ascend  P6

عیدی محمد

اسفندیاری بیات

9171 *** 276

حاجی

4

فارس

67

گوشی هواوی Ascend  P6

احمد

جعفری

9177 *** 481

علیرضا

13

فارس

68

گوشی هواوی Ascend  P6

صدیقه

جوکار

9177 *** 110

عبدالعلی

1422

فارس

69

گوشی هواوی Ascend  P6

نسرین

خورشیدی مال احمدی

9177 *** 013

حسین

5962

فارس

70

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدباقر

مصطفوی

9173 *** 142

محمدجواد

177

فارس

71

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

اصغری بوئینی

9127 *** 002

حسن

3502

قزوین

72

گوشی هواوی Ascend  P6

رمضان

وهبی

9127 *** 759

غلامرضا

620

قزوین

73

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

قرنلی

9127 *** 530

نظرعلی

479

قم

74

گوشی هواوی Ascend  P6

مجید

سخائی

9127 *** 511

محمد علی

2799

قم

75

گوشی هواوی Ascend  P6

مهدی

غلامی کفشگری

9125 *** 973

روح اله

111

قم

76

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدعلی

هاشمی نژاد نوش ابادی

9127 *** 544

سیدرضا

531

قم

77

گوشی هواوی Ascend  P6

احسان

بابائی فتسمی

9124 *** 478

ربیع

13916

کرج

78

گوشی هواوی Ascend  P6

جلال

کریمی

9181 *** 631

محمود

939

کردستان

79

گوشی هواوی Ascend  P6

ابراهیم

غریبی کانی پان

9183 *** 051

محمدامین

5

کردستان

80

گوشی هواوی Ascend  P6

ایوب

صلواتی

9181 *** 593

محمد رحیم

3109

کردستان

81

گوشی هواوی Ascend  P6

توران

اوار

9132 *** 029

درعلی

681

کرمان

82

گوشی هواوی Ascend  P6

مینا

ولی نژاد

9132 *** 395

محمد

674

کرمان

83

گوشی هواوی Ascend  P6

مجید

ایرانمنش

9132 *** 617

جواد

19

کرمان

84

گوشی هواوی Ascend  P6

صدیقه

فارسی زاده زرندی

9133 *** 514

محمود

1076

کرمان

85

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

میکانیکی

9133 *** 562

اسمعیل

4511

کرمان

86

گوشی هواوی Ascend  P6

مصطفی

دهقان

9132 *** 136

محمد

547

کرمان

87

گوشی هواوی Ascend  P6

رویا

کاظمی

9188 *** 076

محمود

3242865790

کرمانشاه

88

گوشی هواوی Ascend  P6

جلال

داودی

9171 *** 734

قباد

494

کهگیلویه و بویراحمد

89

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

کردی

9112 *** 077

غلام

28

گلستان

90

گوشی هواوی Ascend  P6

سکینه

محمودی

9112 *** 596

حسین

7209

گلستان

91

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدرضا

ممشلو

9113 *** 010

علی اصغر

280

گلستان

92

گوشی هواوی Ascend  P6

نعمت اله

کیاء

9113 *** 056

نظر

255

گلستان

93

گوشی هواوی Ascend  P6

بیژن

بهروزیان

9111 *** 015

مصیب

993

گیلان

94

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

فلاح

9163 *** 970

علی

4120249646

لرستان

95

گوشی هواوی Ascend  P6

اذر

عسگری

9112 *** 651

ابوالقاسم

4

مازندران

96

گوشی هواوی Ascend  P6

حسن

فرجی طوسی

9113 *** 107

فرج اله

4990016361

مازندران

97

گوشی هواوی Ascend  P6

سعید

شکوری

9188 *** 536

محمدحسین

69

مرکزی

98

گوشی هواوی Ascend  P6

رسول

کاشی نهنجی

9183 *** 669

اله رضا

260

همدان

99

گوشی هواوی Ascend  P6

عباس

محمد ابراهیم همت اباد

9131 *** 063

حسین

3

یزد

100

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدعلی

حسینی ابراهیم اباد

9132 *** 034

سیدمحمود

880

یزد

 

 

 

راهبر