اسامي برندگان مرحله اول قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله اول قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#
ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 ندا رخشانی خراسان رضوی 915****740
2 فاطمه ناطقی البرز 910****402
3 سید امیر طباطبایی تهران 919****114
4 ابراهیم الهی چهارمحال بختیاری 910****885
5 عبدالرحیم ابراهیم آذربایجان غربی 914****126
6 سیروس سلیمانی چهارمحال بختیاری 913****270
7 زهره محمودی اردبیل 914****640

راهبر