اسامی برنده قرعه کشی مرحله سیزدهم "یک دستگاه پژو ۲۰۶ " کاربران #۱*

اسامی برنده قرعه کشی مرحله سیزدهم "یک دستگاه پژو ۲۰۶ " کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95/05/31 آقای جاوید ماهی دوه یتاقی تهران 919***5447 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر