اسامی برنده مرحله شانزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶"

اسامی برنده مرحله شانزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95.07.28 جناب آقای محمود جمشیدی بوشهر 9170***675 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر