اسامی برنده مرحله هجدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله هجدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95/09/30 جناب آقای پیمان پیشداد لرستان 09167***746 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر