اسامی برنده مرحله نوزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله نوزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95/10/29 جناب آقای محسن رشیدی همدان 09189***303 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر