اسامي برندگان مرحله دوم قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله دوم قرعه کشی"سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#
ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 فاطمه ریگی سیستان و بلوچستان 915****719
2 خانم شیخ تهران 919****439
3 جواد محمدی یزد 913****236
4 احمد خسروی قم 919****261
5 محمد اسمعیلی زنجان 919****343
6 ولی اله عبدالهی اسدآبادی چهارمحال و بختیاری 913****375
7 احمد فیض الهی کرمانشاه 918****327

راهبر