اسامی برنده مرحله بیست و یکم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و یکم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95/12/25 جناب آقای رحیم سلیمانی مرکزی 09185***411 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر