اسامی برنده مرحله بیست و دوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و دوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 96/02/03 جناب آقای مهدی نشاطی خراسان رضوی 09150***052 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر