اسامی برنده مرحله بیست و سوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و سوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 96/02/31 جناب آقای مرتضی رشید مازندران 09116***890 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر