اسامی برنده مرحله بیست و چهارم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و چهارم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 96/03/31 جناب آقای احسان مهدوی مشهد 09174***373 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر