اسامی برنده مرحله بیست و پنجم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و پنجم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 96/04/28 جناب آقای بختیار شکری البرز 09101***748 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر