اسامی برنده مرحله بیست و هفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و هفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 96/06/29 آقای پرویز محمدی کرمانشاه 09184***438 یک دستگاه پژو ۲۰۶