اسامی برنده مرحله بیست و هشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیست و هشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *۱#

اسامی برنده مرحله بیست و هشتم قرعه کشی"یک دستگاه پژو ۲۰۶"کاربران سامانه*۱#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 96/8/30 آقای مسعود برزگر مازندران 09117***267 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر