اسامي برندگان مرحله سوم قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله سوم قرعه کشی" سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#
ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 غریب عبداله زاده آذربایجان شرقی 914****986
2 محمد رضایی آذربایجان شرقی 914****920
3 امید رحیم احمدی کردستان 918****147
4 خالد سپاهی سیستان و بلوچستان 915****174
5 آقای طالبی قم 919****929
6 مصطفی آهویی افتخار زنجان 919****353

راهبر