اسامی برنده مرحله سی و نهم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی " کاربران سامانه یک

اسامی برنده مرحله سی و نهم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه *۱#

اسامی برنده مرحله سی و نهم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه *۱#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 97/08/30 مریم شهباز کرمانشاه 9189***284 یکصد میلیون تومانی

راهبر