اسامي برندگان مرحله چهارم قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله چهارم قرعه کشی "یک دستگاه آیفون 6" کاربران سامانه *1#
ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 حسن اسمی خانی قم 910****690

راهبر