اسامی برنده مرحله چهلم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه #1*

اسامی برنده مرحله چهلم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله چهلم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 97/10/01 سمیرا قائم پناه البرز 9109***349 یکصد میلیون تومانی

راهبر