اسامی برنده مرحله چهل و یکم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک

اسامی برنده مرحله چهل و یکم قرعه کشی یکصد میلیون تومانی کاربران سامانه ستاره یک
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
۱ ۹۷/۱۱/۰۱ سحر سلیمانی ها تهران ۱۵۰***۹۱۹ بیست میلیون تومان
۲ ۹۷/۱۱/۰۱ زهرا مظاهری گیلان ۴۷۰***۹۱۱ بیست میلیون تومان
۳ ۹۷/۱۱/۰۱ مریم درویشی آذربایجان غربی ۰۷۶***۹۱۴ بیست میلیون تومان
۴ ۹۷/۱۱/۰۱ رقیه شوری تهران ۲۲۹***۹۱۰ بیست میلیون تومان
۵ ۹۷/۱۱/۰۱ انیس حسینی تهران ۱۶۴***۹۱۹ بیست میلیون تومان

راهبر