اسامی برنده مرحله چهل و دوم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک

اسامی برنده مرحله چهل و دوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی " کاربران سامانه یک
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
۱ ۹۷/۱۱/۲۶ محسن قاسمی جیرده مازندران 701***911 بیست میلیون تومان
۲ ۹۷/۱۱/۲۶ پریوش عبدالهی نیا بوشهر 189***917 بیست میلیون تومان
۳ ۹۷/۱۱/۲۶ محمدرضا علیرضایی دیزیجه اصفهان 806***910 بیست میلیون تومان
۴ ۹۷/۱۱/۲۶ زهره نظری گیلان 309***911 بیست میلیون تومان
۵ ۹۷/۱۱/۲۶ حامد ایرانی کرمان 915***990 بیست میلیون تومان

راهبر