اسامی برنده مرحله چهل و چهارم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی " کاربران سامانه یک

اسامی برنده مرحله چهل و سوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی " کاربران سامانه یک
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
۱ 98/03/18 حلیمه کهن هرمزگان 917***652 بیست میلیون تومان
۲ 98/03/18 رضا قاسمی اردبیل 914***459 بیست میلیون تومان
۳ 98/03/18 میثم داداشی زنجان 919***617 بیست میلیون تومان
۴ 98/03/18 منصور اسکانی تهران 391***919 بیست میلیون تومان
۵ 98/03/18 آیلار پناهی تبریز 991***891 بیست میلیون تومان

راهبر