اسامي برندگان مرحله پنجم قرعه کشی سامانه #1*

اسامی برندگان مرحله پنجم قرعه کشی "یک دستگاه آیپد مینی ۳" کاربران سامانه *1#
ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 حمید شفیعی اصفهان 0913****724

راهبر