اسامی برندگان قرعه کشی مرحله هشتم "یک دستگاه پژو 206 " کاربران سامانه #1*

اسامی برندگان قرعه کشی مرحله هشتم "یک دستگاه پژو 206 " کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 30 فروردین ۱۳۹5 اکبر کرمی کرمان 913****554

راهبر