جشنواره تابستانه همراه اول

 

 

 

 
اسامی برندگان تیرماه جشنواره تابستانه همراه اول
   
ردیف
نام
نام خانوادگی
عنوان هدیه
شماره تلفن همراه
نام پدر
شماره شناسنامه
استان
1
مهرداد
صوفی روشنیان
خودروی نیسان قشقایی
1993 *** 917
بهمیار
3570028089
بوشهر
2
جان آقای
رحیمی
خودروی نیسان قشقایی
910 *** 8618
 
گل آقا
77712
اصفهان
3
رقیه
محمدیه
خودروی نیسان قشقایی

3517 *** 910

عطا اله
1503119857
قزوین
4
علی
رنجکش ضیابری
خودروی نیسان قشقایی

8340 *** 911

مسلم
-
گیلان

 

 

 

 

 
اسامی برندگان مرداد ماه جشنواره تابستانه همراه اول
   
ردیف
نام
نام خانوادگی
عنوان هدیه
شماره تلفن همراه
نام پدر
شماره شناسنامه
استان
1
فيروز غلامي چيني بلاغ خودروی نیسان قشقایی

9664 *** 914

زياد 288
آذربايجان شرقي 
2 فرناز جهانشاهي خودروی نیسان قشقایی
914 *** 5703 
يوسفعلي  
 2715
آذربايجان شرقي
3 محمدعلي جعفري خودروی نیسان قشقایی 9069 *** 916 كرامت اله 2440551971 فارس
4 محبوبه السادات حسيني خودروی نیسان قشقایی 0495 *** 914 سيد حسن
4470049093 
یزد

 

 

 

 
اسامی برندگان شهریور ماه جشنواره تابستانه همراه اول
   
ردیف
نام
نام خانوادگی
عنوان هدیه
شماره تلفن همراه
نام پدر
شماره شناسنامه
استان
سجاد 
 حمزه نژاد  خودروی نیسان قشقایی 5930 *** 914  غلام  539  آذربايجان غربي
 2  حسن
نيک نام 
 خودروی نیسان قشقایی
910 *** 8192 
 محبوب
البرز 
 3
 حامد  خاکسار  خودروی نیسان قشقایی 9768 *** 914  رضا  294  یزد
 فاطمه السادات  حسيني  خودروی نیسان قشقایی 3795 *** 918
سيدرضا 
 70
 همدان

 

 

  

"جهت دریافت جوایز  با برندگان متعاقباً تماس گرفته می شود."

 

 

راهبر