برندگان قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

دریافت PDF برندگان قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

برندگان قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه
ردیف نام نام خانوادگی نام استان شماره همراه

توجه: اسامی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی افراد مرتب شده است. "مشترکینی که اسامی آنها به عنوان برنده ذکر گردیده منتظر تماس کارشناسان همراه اول برای هماهنگی نحوه دریافت جایزه خود باشند."

برندگان قرعه کشی جام جهانی