برندگان قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

دریافت PDF برندگان قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

برندگان قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه
ردیف نام نام خانوادگی نام استان شماره همراه

توجه: اسامی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی افراد مرتب شده است. "برای هماهنگی نحوه دریافت جایزه، کارشناسان همراه اول با مشترکینی که اسامی آنها به عنوان برنده ذکر گردیده تماس حاصل می نمایند. در صورتی که برندگان اعلام شده تا پایان شهریور 1398 با در دست داشتن مدارک لازم جهت احراز هویت و دریافت جایزه خود به امور مشترکین همراه اول در مراکز استان ها مراجعه ننمایند، جایزه ایشان کأن لم یکن تلقی خواهد شد."

برندگان قرعه کشی جام جهانی

راهبر