معرفي شركت

نام شرکت: شرکت مخابرات ایران (شرکت ارتباطات سیار ایران-همراه اول)

شماره پروانه: 100/1100

شماره ثبت: 325081

مرجع صدور پروانه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

قلمرو فعالیت: جمهوری اسلامی ایران

نخستين مرحله از راه اندازي فناوری تلفن همراه در سال 73 با ظرفیت سازی برای 9200 شماره در شهر تهران با مسئوليت امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران آغاز شد. در 19مردادماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد.
هيئت وزيـــران درجلسه مـورخ 83/5/14 بنا بــه پيشنهــاد شماره 100/13897 مورخ 83/5/14 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد 2و4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 82/4/24 شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده 1 قانون مذكور - با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار، اساسنامه شركت را با سرمايه 2000ميليارد ريال تصويب نمود و کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار واگذار شد. همچنین در سال 89 پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود 65.2 میلیون مشترک دارد و ۱۲۴۲ شهر و بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. ضریب نفوذ همراه اول حدود 81.6 درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است.

سرويس ‌هاي ويژه سیم کارت های اپراتور اول شامل انتقال و انتظار مكالمه‌، نمايشگر شماره‌، مکالمه گروهی، سرويس FDN، محدودیت مکالمه، اتصال به نمابر و ديتا، پیام کوتاه، پیام صوتی، اینترنت همراه و سرويس رومينگ بين‌الملل ‌می باشد.