عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی

برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی، مشترکین می توانند به یکی از روش های زیر اقدام کنند:

1 – ارسال عدد «1» به «8999»
2 – شماره گیری کد دستوری *8999#
3 – تماس با مرکز اطلاع رسانی 9990