تعرفه سیم کارت دائمی

 

 

 
 

الف : تعرفه مکالمات

   
محدوده تماسساعات غیراوج مصرف (off peak)ساعات اوج مصرف (peak)
شهری358 ( ريال درهردقیقه)447 ( ریال درهردقیقه )
بین شهری536 ( ريال درهردقیقه) 760 ( ريال درهردقیقه )
تالیا358 ( ريال درهردقیقه)447(ريال درهردقیقه )
رایتل625 ( ريال درهردقیقه)625 (ريال درهردقیقه )
ایرانسل625 ( ريال درهردقیقه)625 (ريال درهردقیقه )
 
ساعات اوج مصرف(Peak):از ساعت ۸ الي ۲۱
ساعات غير اوج (Off Peak):از ساعت ۲۱ الي ۸، جمعه و روزهاي تعطيل
مکالمات شهری : شامل مکالمات عادی مشترک می باشد، تماس از شهر مبدا با تلفن همراه با ثابت دیگری در همان شهر مبدا.
مکالمات بین شهری :
درصورتیکه مکالمه بین 2 شهر متفاوت برقرار شود، مکالمه بین شهری خواهد بود، اعم از اینکه مشترک از شهر مبدا با شهرستان دیگری ارتباط برقرار کند یا مشترک در شهر دیگری مستقر باشد و یا شهر مبدا یا سایر شهرها ارتباط برقرار نماید.

  

 

ب : تعرفه های سرویس ویژه

   

 نوع سرویستعرفه
 پیام کوتاهSMS فارسی 89 ريال (به ازاء هر صفحه)
انگلیسی 222 ریال (به ازاء هر صفحه)
 پیام چندرسانه ای MMS امکان ارسال تا سقف 300کیلو بایت و با هزینه 500 ریال
 اینترنت GPRS4 ریال به ازاءهرکیلوبایت دریافت وارسال داده درساعت اوج
1 ریال به ازاءهرکیلو بایت دریافت و ارسال داده ساعت غیراوج
 فکس 50،000 ريال درهرماه
 دیتا 50،000 ريال درهرماه
 محدودیت مکالمه 6،000 ريال درهرماه
 پیام صوتی
هزینه فعالسازی۱۰،۰۰۰ریال- 
(درصورت شنیدن پیام صوتی برابرنرخ مکالمه می باشد)

 

 

 

 

  ج : تعرفه ارائه خدمات

   

ردیف  خدمات اپراتوریتعرفه ( ریال )
1صدور قبض المثنی3800
2تغییر آدرس اعتباری و دائمی 28500
3تغییر نام تلفن همراه دائمی 95000 
4تغییر نام تلفن همراه اعتباری9500
5اصلاح آدرسرایگان
6وصل مفقودی38000
7وصل شخصی دائمی و اعتباری38000
8وصل استعلام38000
9وصل تعهد بنام زدن38000
10وصل بدهی38000
11تعویض سیم کارت مفقودی دائمی و اعتباری95000
12تعویض سیم کارت سوخته دائمی و اعتباری95000
13وصل نمایشگررایگان
14قطع نمایشگررایگان
15وصل محدودیت مکالمه11400
16قطع محدودیت مکالمهرایگان
17وصل فکس95000
18قطع فکسرایگان
19وصل دیتا95000
20قطع دیتارایگان
21وصل پیام کوتاه (SMS)رایگان
22وصل MMS دائمی و اعتباریرایگان
23فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و ..)رایگان

 

  وصل *: وصل بدهی (میاندوره ، پایاندوره ، قطع بدهی مراجعه به مرکز ، قطع تسویه حساب ، قطع عدم پرداخت بدهی )

 

 

 

د: خدمات غیرحضوری

   

 نوع خدمت هزینه ( ریال )
 تغییر آدرس بدون هزینه
 دریافت pin,puk  بدون هزینه
 قطع به تقاضای مشترک  بدون هزینه
 قطع مفقودی  بدون هزینه
 دریافت ریز مکالمات  بدون هزینه
 رویت صورتحساب  بدون هزینه
 فعالسازی اینترنت همراه اول GPRS
  1.   بدون هزینه
 فعالسازی پیام کوتاه  بدون هزینه
 فعالسازی پیام چند رسانه ای  بدون هزینه
 دیتا فعالسازی بدون هزینه و 50،000ریال درهرماه (آبونمان)
 فاکس  فعالسازی بدون هزینه و 50،000ریال درهرماه (آبونمان)
 محدودیت مکالمه  هزینه ماهیانه مبلغ 6،000 ریال می باشد
 قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه،پیام چندرسانه ای)   بدون هزینه
 وصل به تقاضای مشترک 20.000
 وصل مفقودی 20.000