تعرفه سیم کارت دائمی

مکالمه

 همراه اول در راستاي رضايتمندي مشترکين در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به يکسان سازي تعرفه ها نموده است. با اجراي اين طرح پيچيدگي هاي تعرفه مکالمات مشترکين دائمي و اعتباري مرتفع شده و محاسبه ميزان کارکرد براي مشترکين بسيار ساده خواهد شد.

تاريخ اجراي طرح يکسان ­سازي تعرفه­ ها اول ارديبهشت ماه  سال 1393مي باشد و اين طرح همزمان براي مشترکين دائمي و اعتباري همراه اول اعمال مي گردد.

جزئيات طرح يکسان سازي تعرفه هاي مکالمه به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

 تعرفه مکالمات

   
رديف

مکالمه

تعرفه هر دقيقه

مکالمه (ريال)

1

همراه اول دائمي به تلفن ثابت

570

2

همراه اول دائمي به همراه اول

570

·   معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس 30 ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ریال خواهد بود.
·    فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
·    هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
  • هزینه ( تعرفه) های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
  • هزینه های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
  • قبض دوره اول سال 93 ( قبض دو ماهه) شامل یک ماه تعرفه قدیم و یک ماه تعرفه جدید خواهد بود لذا مشترکین می بایست در محاسبه میزان کارکرد این موضوع را مد نظر داشته باشند.
  • تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
  • تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و بصورت جدول ذیل خواهد بود:
 

 تعرفه مکالمات

   
رديف

مکالمه

تعرفه هر دقيقه

مکالمه (ريال)

1

همراه اول دائمي به ايرانسل يا رايتل

625

 

ساير خدمات

سایر خدمات

   

 نوع سرویس

تعرفه

 پیام کوتاهSMS

 فارسی 99 ريال (به ازاء هر صفحه)

انگلیسی 232 ریال (به ازاء هر صفحه)

اینترنت (نوترینو )

برای سیم کارت های دائمی ۰.4 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

برای سیم کارت های اعتباری ۰.6 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

 

سایر خدمات

   

ردیف

 خدمات اپراتوری

تعرفه ( ریال )

۱

صدور قبض المثنی

5000

۲

تغییر آدرس اعتباری و دائمی 

25000

۳

تغییر نام تلفن همراه دائمی 

80000

۴

تغییر نام تلفن همراه اعتباری

20000

۵

اصلاح آدرس

25000

۶

وصل مفقودی

25000

۷

وصل شخصی دائمی و اعتباری

25000

۸

وصل استعلام

25000

۹

وصل تعهد بنام زدن

25000

۱۰

وصل بدهی

25000

۱۱

تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی

70000

۱۲

تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری

۵۰۰۰۰

۱۳

وصل نمایشگر

رایگان

۱۴

قطع نمایشگر

رایگان

۱۵

وصل محدودیت مکالمه

۶۰۰۰

۱۶

قطع محدودیت مکالمه

رایگان

۱۷

آبونمان فکس

۵۰۰۰۰

۱۸

قطع فکس

رایگان

۱۹

آبونمان دیتا

۵۰۰۰۰

۲۰

قطع دیتا

رایگان

۲۱

وصل پیام کوتاه (SMS)

رایگان

۲۲

فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..) رایگان

۲۳

چاپ ریزمکالمات (تا 3 صفحه و 150 رکورد)

20,000

۲۴

چاپ ریزمکالمات (بیش از 3 صفحه ، به ازای هرصفحه اضافی)

2,000

25

دریافت رمز   puk و  pin

15000

خدمات در بستر غیرحضوری
   

 نوع خدمت

 هزینه ( ریال)

 تغییر آدرس

 بدون هزینه

 دریافت pin,puk

 بدون هزینه

 قطع به تقاضای مشترک

  بدون هزینه

 قطع مفقودی

  بدون هزینه

 دریافت ریز مکالمات

  بدون هزینه

 رویت صورتحساب

  بدون هزینه

 فعالسازی اینترنت همراه اول

           بدون هزینه

 فعالسازی پیام کوتاه

  بدون هزینه

 دیتا

 فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)

 فاکس

  فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)

 محدودیت مکالمه

 هزینه ماهیانه مبلغ ۶،۰۰۰ ریال می باشد

 قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه،)

   بدون هزینه

 وصل به تقاضای مشترک

25۰۰۰

 وصل مفقودی

25۰۰۰