تعرفه سیم کارت دائمی

 

مکالمه

 همراه اول در راستاي رضايتمندي مشترکين در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به يکسان سازي تعرفه ها نموده است. با اجراي اين طرح پيچيدگي هاي تعرفه مکالمات مشترکين دائمي و اعتباري مرتفع شده و محاسبه ميزان کارکرد براي مشترکين بسيار ساده خواهد شد.

تاريخ اجراي طرح يکسان ­سازي تعرفه­ ها اول ارديبهشت ماه  سال 1393مي باشد و اين طرح همزمان براي مشترکين دائمي و اعتباري همراه اول اعمال مي گردد.

جزئيات طرح يکسان سازي تعرفه هاي مکالمه به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

 

 

 

 تعرفه مکالمات

   
رديف

مکالمه

تعرفه هر دقيقه

مکالمه (ريال)

1

همراه اول دائمي به تلفن ثابت

570

2

همراه اول دائمي به همراه اول

570

 

 

 

 

·   معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس 30 ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ریال خواهد بود.
·    فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
·    هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
  • هزینه ( تعرفه) های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
  • هزینه های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
  • قبض دوره اول سال 93 ( قبض دو ماهه) شامل یک ماه تعرفه قدیم و یک ماه تعرفه جدید خواهد بود لذا مشترکین می بایست در محاسبه میزان کارکرد این موضوع را مد نظر داشته باشند.
  • تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
  •  
  • تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و بصورت جدول ذیل خواهد بود:
 
 

 

 

 تعرفه مکالمات

   
رديف

مکالمه

تعرفه هر دقيقه

مکالمه (ريال)

1

همراه اول دائمي به ايرانسل يا رايتل

625

 
 

 

ساير خدمات

 

 

سایر خدمات

   

 نوع سرویس

تعرفه

 پیام کوتاهSMS

 فارسی 99 ريال (به ازاء هر صفحه)

انگلیسی 232 ریال (به ازاء هر صفحه)

MMS (پیام چندرسانه ای) 

500 ریال برای ارسال تا 50 کیلوبایت

1000 ریال برای ارسال بیش از 50 کیلوبایت

(امکان ارسال تا سقف 300 کیلوبایت)

اینترنت (نوترینو و GPRS)

برای سیم کارت های دائمی ۰.۵ ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

برای سیم کارت های اعتباری ۰.۷۵ ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

 

 

 

 

سایر خدمات

   

ردیف

 خدمات اپراتوری

 

تعرفه ( ریال )

 

۱

صدور قبض المثنی

۳۸۰۰

۲

تغییر آدرس اعتباری و دائمی 

۲۸۵۰۰

۳

تغییر نام تلفن همراه دائمی 

۹۵۰۰۰ 

۴

تغییر نام تلفن همراه اعتباری

۹۵۰۰

۵

اصلاح آدرس

رایگان

۶

وصل مفقودی

۳۸۰۰۰

۷

وصل شخصی دائمی و اعتباری

۳۸۰۰۰

۸

وصل استعلام

۳۸۰۰۰

۹

وصل تعهد بنام زدن

۳۸۰۰۰

۱۰

وصل بدهی

۳۸۰۰۰

۱۱

تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی

۹۵۰۰۰

۱۲

تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری

50000

۱۳

وصل نمایشگر

رایگان

۱۴

قطع نمایشگر

رایگان

۱۵

وصل محدودیت مکالمه

6000

۱۶

قطع محدودیت مکالمه

رایگان

۱۷

وصل فکس

50000

۱۸

قطع فکس

رایگان

۱۹

وصل دیتا

50000

۲۰

قطع دیتا

رایگان

۲۱

وصل پیام کوتاه (SMS)

رایگان

۲۲

وصل MMS دائمی و اعتباری

رایگان

۲۳

فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..)

رایگان

24 ریز مکالمات با هزینه به ازای هر صفحه 950 ریال  
25 دریافت رمز   puk و  pin رایگان

 

  وصل *: وصل بدهی (میاندوره ، پایاندوره ، قطع بدهی مراجعه به مرکز ، قطع تسویه حساب ، قطع عدم پرداخت بدهی )

 

 

 
خدمات در بستر غیرحضوری
   

 نوع خدمت

 هزینه ( ریال)

 تغییر آدرس

 بدون هزینه

 دریافت pin,puk

 بدون هزینه

 قطع به تقاضای مشترک

  بدون هزینه

 قطع مفقودی

  بدون هزینه

 دریافت ریز مکالمات

  بدون هزینه

 رویت صورتحساب

  بدون هزینه

 فعالسازی اینترنت همراه اول GPRS

           بدون هزینه

 فعالسازی پیام کوتاه

  بدون هزینه

 فعالسازی پیام چند رسانه ای

  بدون هزینه

 دیتا

 فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)

 

 فاکس

  فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)

 

 محدودیت مکالمه

 هزینه ماهیانه مبلغ ۶،۰۰۰ ریال می باشد

 

 قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه،پیام چندرسانه ای)

   بدون هزینه

 وصل به تقاضای مشترک

۳۸۰۰۰

 وصل مفقودی

۳۸۰۰۰