پیامک صورتحساب

مشتركين تلفن همراه اول مي‌‏توانند با ارسال يك پيام كوتاه (SMS) به شماره 990009 ، از قبض پايان دوره ، كاركرد ميان دوره ، خلاصه قبض و خدمات ذكرشده در جدول ذيل به تفكيك موارد آبونمان ، مكالمه ، خارجه ، پيام‌كوتاه و .... مطلع شوند. مشتركين تلفن همراه اول مي‌‏توانند درخواست خود را طبق فرمت هاي ذيل به سيستم BillingSMS ارسال نمايند و چند لحظه بعد، خدمات مورد نظربراي آن ها  ارسال خواهد شد.

راهنمای خدمات سامانه 990009
   
خدمات
ساختار پيام كوتاه ارسالي به 990009
قبض  پايان دوره
G  یا  g
قبض ميان دوره
  M یا m
خلاصه قبض
s یا  S
شخصی سازی قبض t یا T
جزئیات کارمزد خدمات c یا C

جزئیات خدمات مبتنی بر محتوا

k یا K
جزئیات خدمات دولت الکترونیک
 D  یا  d
راهنماي رومينگ
RH  یا r h
راهنمای قبض چاپی
P یا p
افزايش مبلغ بستانكاري
B یا b
ثبت آدرس ایمیل E یا e
ایمیل قبض پایان دوره e g یا EG
ایمیل قبض میان دوره e m یا EM
دريافت راهنماي سيستم   Help یا H یا h

توضيحات :
- اطلاعات قبض ميان دوره به كاركرد علي الحساب مشترك  قبل از پايان دوره جاري صورتحساب گفته مي شود.

- در صورت درخواست قبض پايان دوره ، ميان دوره  و يا خلاصه قبض، شناسه قبض و پرداخت نيز به منظور استفاده از خدمات پرداخت هاي غير حضوري بانك ها براي متقاضي ارسال خواهد شد.
-  پيامك قبض پایان دوره به همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت در هرماه برای تمامي مشترکین ارسال می گردد.

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

پیامک صورتحساب

راهبر