مصوبات سازمان تنظیم مقررات

مصوبات سازمان تنظیم مقررات
   

ردیف

جلسه شماره

تاریخ مصوبه

موضوع

1

85

89.03.09

مشاهده تعیین تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی

حجم : 127 کیلو بایت

2

147

91.06.05

مشاهده  مقررات حاکم بر ارائه خدمات مبتنی بر محتوا

محتوایی پیامکی

حجم : 88 کیلو بایت

3

147

91.06.05

مشاهده تعرفه خدمات آوای پیشواز در شبکه های تلفن همراه

حجم : 62 کیلو بایت

4

166-1

92.03.30

مشاهده دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین

بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)

حجم : 75 کیلو بایت

5

166-5

92.03.30

مشاهده تعرفه سیم کارت دائمی با تضمین

شرکت ارتباطات سیار ایران

حجم : 46 کیلو بایت

6

171-4

92.05.06

مشاهده تعرفه ارائه مجدد کدهای محرمانه PIN-PUK

حجم : 59 کیلو بایت

7

183-2

92.12.11

مشاهده  تعرفه خدمات انتقال اعتبار از تلفنهای

همراه دائمی یا اعتباری

حجم : 45 کیلو بایت

8

184-3

92.12.25

مشاهده تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه

حجم : 78 کیلو بایت

9

203-1

93.09.02

مشاهده یکنواخت سازی تعرفه های داده تلفن همراه

حجم : 38 کیلو بایت

10 207-3 93.11.15

مشاهده اصلاحیه مصوبه 1-166 با موضوع دستورالعمل نحوه

برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه

پس پرداخت (دائمی)

حجم : 177کیلو بایت

11 217-1 94.04.08

مشاهده دستورالعمل مدیریت  سیم کارتهای اعتباری

حجم : 74کیلو بایت

12

223-1

94.07.16

مشاهده دستور العمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای

حجم : 606 کیلو بایت

13

227-1

94.10.06

مشاهده ضوابط و چارچوب واگذاری خدمات ارسال پیام محتوایی بدون نمایش شماره

حجم : 591 کیلو بایت

14

232-2

95.01.29

مشاهده دستورالعمل اجرایی ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه

حجم : 110 کیلو بایت

15

237-5

95.03.22

مشاهده اصلاح تعرفه داده تلفن همراه

حجم : 51 کیلو بایت

16

242

95.06.14

مشاهده تعرفه برای تماس از / به شماره های ثابت ترابرد پذیر

حجم : 2,849 کیلو بایت

17

265

96.08.14

مشاهده مصوبه شماره 265 با عنوان تعرفه کاربران نهایی پیام رسان های داخلی

حجم : 56,6 کیلو بایت

18

270

96.11.05

مشاهده مصوبه شماره 3 جلسه 270 با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات پیامکی

حجم : 93,2 کیلو بایت