راهنمای سیم کارت دائمی


اطلاعیه مهم:

"تعداد ثبت نام برای هر متقاضی نامحدود و واگذاری به روز و بر اساس ظرفیت شبکه و امکانات فنـی در هر استان بصورت مجزا صورت می پذیرد لیکن به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک،شرکت ارتباطات سیار ایران از فعال نمودن بیش از 10 سیم کارت ثبت نام شده به ازای هر مشترک معذور می باشد. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید"

نحوه ارائه خدمات : 

     شرکت همراه اول در راستای تکریم ارباب رجوع نسبت به ارائه خدمات بهینه وتوسعه سرویس دهی به مشترکین به روشهای ذیل اقدام می نماید :

1.حضوری :

1.1.دفاترخدمات ارتباطی

 مشترکین تلفن همراه دایمی جهت  دریافت خدمات زیر می توانند به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

1.     ثبت نام سیم کارت
2.     تغییرمالکیت (تغییرنام )
3.     اعلام مفقودی ودریافت سیم کارت جدید
4.     تغییرآدرس
5.     تعویض سیم کارت (قدیمی و سوخته )
6.     قطع و وصل سرویس ویژه
7.     قطع و وصل تقاضای مشترک

8.     صدورصورتحساب (میاندوره ،پایان دوره ،افزایش بستانکاری) و تفکیک مبلغ

9.     اصلاح آدرس
10.وصل بدهی (پایان دوره ،میاندوره)

1.2.مراکز تلفن ثابت (تهران ،البرز) و ادارات مشترکین (سایر استانها)

    مشترکین تلفن همراه دایمی جهت دریافت خدمات زیر می توانند به مراکز تلفن ثابت (تهران و البرز ) و ادارات مشترکین (سایر استانها) مراجعه نمایند.

1.     دریافت  ریزمکالمات
2.     تقسیط بدهی
3.     بررسی مشکلات سرویس ویژه
4.     تعویض سیم کارت کلیه استانها (مفقودی ،سوخته ،قدیمی)
5.     ارائه کدهای PUK,PIN
6.     دریافت درخواست خدمات غیرحضوری E-Care
7.     وصل بدهی (مراجعه به مراکز،قطع تسویه حساب)
8.     بررسی صورتحساب(به حساب نرفته ، اشتباه پرداختی)
9.    دایری خطوط تخلیه
10.    کشف مزاحمت

2.غیرحضوری

- مراجعه متقاضی به پرتال همراه اول،  ثبت نام سیم کارت گلچین
- انتخاب گزینه ثبت نام شماره های گلچین
- انتخاب نوع سیم کارت (دائمی/ اعتباری) و استان مورد نظر
- انتخاب پیش شماره و سپس انتخاب شماره های نمایش داده شده
- ثبت اطلاعات فردی
- پرداخت هزینه از طریق اینترنت (با استفاده از کارت عضو شتاب)
- دریافت اطلاعات ثبت نامب (کد فعالسازی ، شماره سريال ثبت نام و شماره تلفن انتخاب شده)
- مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی
- ارائه اطلاعات دریافتی( شماره ثبت نام شده و کد فعالسازی) و مدارک مورد نیاز (اصل کارت ملی )
- تکمیل فرم تحویل سیم کارت توسط مشترک و دریافت سیم کارت

2.2.پرتال اینترنتی همراه اول( www.mci.ir)

مشترکین تلفن همراه می توانند با مراجعه به پرتال اینترنتی همراه اول ازخدمات ذیل استفاده نمایند.

  

2.   ثبت نام سیم کارت همراه اول

3.   خدمات غیرحضوری

1.3 قطع و وصل به تقاضای مشترک

2.3 قطع و وصل مفقودی

3.3 دریافت PIN,PUK

4.3 تغییر آدرس و اصلاح آدرس

5.3 ریز مکالمات

6.3 وصل سرویس ویژه( پیام کوتاه SMS، دیتا،فکس، محدودیت مکالمه، نمایشگر)

7.3 قطع سرویس ویژه(دیتا، فکس، محدودیت مکالمه )

4.     رویت صورتحساب (میاندوره، پایاندوره )

7.     سرویسها

سیم کارت های دایمی :

   متقاضیان سیم کارت هم اکنون می توانند به یکی از2 روش حضوری (دفاترخدمات ارتباطی ) و غیرحضوری (پرتال همراه اول) جهت ثبت نام و دریافت سیم کارت اقدام نمایند.

   تعداد ثبت نام برای هر متقاضی نامحدود و واگذاری به روز و براساس ظرفیت شبکه و امکانات فنی درهراستان بصورت مجزا صورت می پذیرد.لیکن تعداد ثبت نام برای هر متقاضی نامحدود و واگذاری به روز و بر اساس ظرفیت شبکه و امکانات فنـی در هر استان بصورت مجزا صورت می پذیرد لیکن به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک،شرکت ارتباطات سیار ایران از فعال نمودن بیش از 10 سیم کارت ثبت نام شده به ازای هر مشترک معذور می باشد. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام و دریافت سیم کارت به عنوان مشترک شناخته شده ودرپایان دوره دوماهه برای ایشان  صورتحساب صادرمی گردد.

   درصورت عدم استفاده از سیم کارت نیزهزینه ­های آبونمان، خدمات ویژه،عوارض و مالیات درصورتحساب دوره منظور می­ گردد.

اطلاعات مکالمات مشترک

این بخش حاوی اطلاعات زیرمی باشد:

1.آبونمان : برای مشترکین  از زمان دایری تلفن همراه ،علی­رغم آنکه ازسیم کارت خوداستفاده نموده یا آن را برای مدتی بلااستفاده نگهداری نمایند مبلغ 12600ريال درهردوره (60روزه، دوماهه) یا به عبارتی معادل 6300 ريال ماهیانه بابت آبونمان(هزینه اشتراک) درصورتحساب ایشان منظور می گردد.

2. شهری(کارکرد) : شامل مکالمات عادی مشترکین می­باشد .

3. خارج ازکشور : هزینه تماس مشترکین ازمبدا به کشورهای دیگر

4. رومینگ بین الملل : چنانچه مشترکین ازسیم کارت خود درخارج ازایران و دریکی ازکشورهایی که قرارداد رومینگ با ایران دارد استفاده نمایند، صورتحساب ایشان  دارای هزینه رومینگ بین الملل خواهد بود.

5. پیام کوتاه : مبالغ مربوط به ارسال پیام کوتاه .

6. پیام صوتی:مبالغ مربوط به شنیدن پیام صوتی .

7. هزینه ها : مبالغ مربوط به انجام خدماتی ازقبیل تغییرآدرس با کد 33،تغییر نام با کد 32، وصل تلفن با کد 37، تعویض سیم کارت با کد 38، هزینه دایری مجدد با کد 41، برقراری پیام صوتی با کد 42، ریز مکالمه با کد 43، بسته های اینترنتی با کد 87 

8.خدمات ویژه : مبالغ مربوط به سرویسهای ویژه مورد درخواست مشترک (عدم نمایشگر با کد 55، محدودیت مکالمه با کد 56، فاکس با کد 57، دیتا با کد 58).

9.صورتحساب این دوره : مبلغ مندرج دراین قسمت مجموع تمامی اقلام ذکرشده بالا می باشد.

10.نرخ مالیات در سال 94 : 9درصد شامل 6% مالیات و 3% عوارض می باشد.

11.بدهی پیشین : بدهی دوره های قبل صورتحساب مشترک که وصولی مبلغ صورتحساب درسیستم ثبت نشده باشد.

12.بستانکاری پیشین صورتحساب : مشترک به دلیل انجام اصلاحات، پرداخت مجدد صورتحساب، پرداخت اشتباه صورتحساب یک مشترک توسط سایرمشترکین، دارای مبلغی به عنوان بستانکارخواهد شد.

13.کسر مبلغ 1000 ریال : این مقداربرای رندشدن مبلغ قابل پرداخت ازمجموع اقلام قابل پرداخت کسرمی­گردد.

16. مبلغ قابل پرداخت : مبلغی که باتوجه به بدهی وبستانکاری پیشین وکارکرد دوره جاری، بایستی توسط مشترکین پرداخت شود.

نکته قابل توجه  :

     درصورتیکه اصلاح قبض مربوط به بدهی پیشین مشترک بوده و وارد قبض شده باشد، درصورتحساب اصلاح نشده ایشان تغییرنیافته، لیکن مبلغ قابل پرداخت اصلاح می گردد .

انواع سیم کارت دایمی :

 -   سیم کارت دایمی با تضمین: دارای تضمین اولیه بوده وبرای مشترک درپایان دوره 2ماهه صورتحساب صادر  می گردد وهزینه ثبت نام 1.668.000 ريال می باشد.

-   سیم کارت دایمی جدید : فاقد تضمین اولیه بوده وبرای مشترک در پایان دوره 2ماهه صورتحساب صادرمی گردد و هزینه ثبت نام 1.308.000 ریال می باشد. سقف مکالمات آن 400.000ريال می باشد که درصورت تمایل مشترک قابل افزایش (با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی ودریافت صورتحساب افزایش بستانکاری ) است.

یادآوری :

   با توجه به اینکه سیم کارت دایمی جدید فاقد تضمین است، لذا مشترکین جهت استفاده از رومینگ می بایست به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به افزایش بستانکاری رومینگ (دریافت صورتحساب 2.000.000 ريال و پرداخت قبض) اقدام نمایند.

 پوشش شبکه :

-   داخل کشور:محدوده تحت پوشش شرکت همراه اول برای هر 2 گروه سیم کارت دایمی و اعتباری یکسان می باشد.

-   خارج ازکشور:تمامی کشورهایی­ که قرارداد رومینگ با همراه اول دارند.

 ثبت نام و واگذاری

   متقاضیان ثبت نام سیم کارت می توانند به یکی از 2 روش حضوری (دفاترخدمات ارتباطی ) و غیرحضوری (پرتال همراه اول ) جهت دریافت سیم کارت اقدام نمایند.

1. ثبت نام حضوری

 شرایط و مدارک موردنیاز:

-   مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی
-   تکمیل فرم ثبت نام وتحویل مدارک موردنیاز
-   ارائه اصل وتصویرکارت ملی

پرداخت 10.000 ريال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام

-   اخذقبض پرداخت وجه (دایمی با تضمین  1.668.000ريال­ -  دایمی جدید 1.308.000 ريال)
-   پرداخت وجه (ازطریق بانک ، POS ، ATM)

-   ارائه اصل قبض پرداخت شده به دفترخدمات ارتباطی صادرکننده قبض

-   دریافت سیم کارت فعال و رسید انجام خدمت

·اشخاص حقوقی: معرفی نامه  نماینده شرکت ،اصل وتصویرکارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی

2.ثبت نام غیرحضوری

 شماره گلچین :

مشترکینی که تمایل به ثبت نام شماره های مورد نظرخودرا دارند ، درصورتیکه قبلاً واگذار نشده باشد می توانند به قسمت ثبت نام شماره گلچین پرتال همراه اول (shop.mci.ir/golchin/number) مراجعه نمایند.
- مراجعه متقاضی به پرتال همراه اول، منوی خدمات مشترکین ، ثبت نام سیم کارت گلچین
- انتخاب گزینه ثبت نام شماره های گلچین
- انتخاب شماره تلفن همراه (درصورت قابل واگذاربودن، شماره انتخاب صورت می پذیرد و نام استان و شهر مربوطه بر اساس رنج سیم کارت انتخابی می باشد.)
- ثبت اطلاعات فردی
- پرداخت هزینه از طریق اینترنت (با استفاده از کارت عضوشتاب)
- دریافت اطلاعات (شماره فیش ،کد فعالسازی ، شماره سريال ثبت نام و شماره تلفن انتخاب شده)
- چاپ و نگهداری رسید
- مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی
- ارائه اطلاعات دریافتی و مدارک مورد نیاز (اصل وتصویر کارت ملی )
- ثبت اطلاعات متقاضی و دایری تلفن همراه توسط دفاتر خدمات ارتباطی
- تکمیل فرم تحویل سیم کارت توسط مشترک
- دریافت رسید فعال و رسید ممهور به مهر دفترخدمات ارتباطی