سیم کارت اعتباری

الف- مکالمه

همراه اول در راستای رضایتمندی مشترکین در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به یکسانسازی تعرفه ها نموده است. با اجرای این طرح پیچیدگی های تعرفه مکالمات مشترکین دائمی و اعتباری مرتفع شده و محاسبه میزان کارکرد برای مشترکین بسیار ساده خواهد شد.
تاریخ اجرای طرح اول اردیبهشت ماه سال 1393می باشد و این طرح همزمان برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اعمال می گردد.
جزئیات طرح یکسان سازی تعرفه های مکالمه به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول شماره 1
   
ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)

  

1

همراه اول اعتباری به تلفن ثابت

670

2

همراه اول اعتباری به همراه اول

 

670

َ

• معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس 30 ثانیه ای همراه اول اعتباری به تلفن ثابت برابر 335 ریال خواهد بود.
• فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
• هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
• هزینه ( تعرفه) های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
• هزینه های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
• تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
• تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و بصورت جدول ذیل خواهد بود:
 

جدول شماره 2
   
ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)

 

1

همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل

937

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 ب- جدول تعرفه هاي سرويس ويژه

جدول شماره 3
   
نوع سرویس

تعرفه

پيام کوتاه
(SMS)

فارسي

116 ريال به ازاي هر صفحه

انگليسي

274 ريال به ازاي هر صفحه

ج- جدول تعرفه خدمات

جدول شماره 4
   

نوع خدمات

           تعرفه (ريال)

تعويض سيم كارت

۵۰۰۰۰

تغيير مالكيت

20000

تغيير آدرس

25000

وصل به  تقاضای مشترک

25000

تغییر وضعیت  IDLE به ACTIVE

رایگان

خروج از لیست سیاه

10000

د- تعرفه عادی نوترینو

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت اعتباری ۰.۶ ریال ۰.3 ریال

 برای مشاهده لیست صفحات منتخب به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

شارژ الکترونیکی (1-1)