سیم کارت اعتباری

الف- مکالمه

همراه اول در راستای ساده سازی تعرفه مکالمه برای مشترکین، اقدام به یکسان‌سازی تعرفه‌های مکالمه نموده است. به موجب این طرح، تعرفه مکالمه پایه (آزاد) برای کلیه تماس‌های داخل و خارج از شبکه همراه اول یکسان خواهد شد. تاریخ اجرای طرح یکسان‌سازی تعرفه‌ها اول مهر ماه سال 1397 است و این طرح همزمان برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اعمال می‌گردد.

جدول شماره 1
ردیف نوع مکالمه تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)
1 همراه اول اعتباری به تلفن ثابت 899
2 همراه اول اعتباری به همراه اول 899
3 همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل 899

• معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می‌باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 449.5 ریال خواهد بود.
• فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
• تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
 

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 ب- جدول تعرفه هاي سرويس ويژه

جدول شماره 3
نوع سرویس تعرفه
پیام کوتاه فارسی 106 ريال به ازاي هر صفحه
پیام کوتاه انگلیسی 264 ريال به ازاي هر صفحه

ج- جدول تعرفه خدمات

جدول شماره 4
نوع خدمات تعرفه (ريال)
تعويض سيم كارت ۵۰۰۰۰

تغيير مالكيت 20000

تغيير آدرس 25000
وصل به  تقاضای مشترک 25000
تغییر وضعیت IDLEبه ACTIVE رایگان
خروج از لیست سیاه 10000

د- تعرفه عادی نوترینو

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت اعتباری ۰.۶ ریال ۰.3 ریال

 برای مشاهده لیست صفحات منتخب به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

شارژ الکترونیکی (1-1)