تعويض سيم كارت

مشترکین تلفن همراه در صورت معیوب شدن سیم کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغامInsert Simcard  یا  Card rejected، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی  تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت جدید دریافت نمایند.

 شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز:

-  حضور مالک تلفن همراه یا وکیل قانونی او

-  تکمیل و امضای فرم در خواست

-  ارائه اصل و تصویر کارت ملی

-  ارائه اصل وکالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وکیل  قانونی

-  ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر

 
یادآوری  :

1.مشترکین تلفن همراه که سیم کارت آنها قدیمی می باشد می توانند جهت انجام تعویض سیم کارت بدون هزینه  به یکی از دفاترخدمات ارتباطی ویا مراکزتلفن ثابت(درتهران) و ادارات مشترکین (سایراستانها) مراجعه نمایند.

2.   در صورتی که مشترک شماره PIN (Personal Identity Number) خود را اشتباه وارد نماید، پس از 3 بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد 8 رقمی PUK UnblockingKey) Personal) می باشد. در صورتی که کد PUK، 3 مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد.

3.   کد PUK، درج شده روی بدنه سیم کارت کد محرمانه سیم کارت بوده و قابل تغییر نمی باشد، در صورت مفقود شدن فقط به مالک تلفن همراه قابل ارائه است .

4.تعویض سیم کارت درساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از مراکز تلفن ثابت (سلمان فارسی ، شیخ فضل اله ، نبوت، مالک اشتر، هجرت) و  امور مشترکین مرکز قدس (درتهران) ادارات مشترکین (سایراستانها)  قابل انجام است .

نحوه دریافت سیم کارت نسل چهارم (USIM) :

برای دریافت سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) می توانید به فروشگاه های زنجیره ای همراه اول ، مراکز تلفن ثابت و دفاتر خدمات ارتباطی (دفاتر بخش خصوصی) "مراجعه فرمائید".