طرح اعتبار دهی

معرفی طرح:

همراه اول با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب، اعتبار قطع میان دوره این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن ، امتیاز خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش می دهد. اضافه اعتبار قابل تخصیص به مشترکین عضو طرح، به صورت خودکار و هر ۴ ماه یکبار بر اساس امتیاز خوش حسابی و سابقه کارکرد مشترکین بروز رسانی میگردد.

  • اعتبار تخصیص یافته، تنها در طول دوره و با هدف جلوگیری از قطع میان‌دوره قابل استفاده است و پرداخت قبض پایان‌دوره با هر مبلغی جهت جلوگیری از یک‌طرفه شدن ضروری می باشد.
  • این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین ارائه می گردد.
  • امتیاز خوش حسابی مشترکین دائمی، در هر دوره و بر اساس سابقه قطع میاندوره و پایاندوره مشترکین و پرداخت به موقع صورت‌حساب محاسبه میگردد. بر این اساس، هر یک از مشترکین دائمی امتیازی بین ۰ تا ۱۲۰ دریافت خواهد کرد.
  • امتیاز خوش حسابی یکی از فاکتورهای اصلی در اختصاص اعتبار قطع میاندوره برای مشترکین دائمی می باشد.
درگاه های ارتباطی
نوع درخواست کد دستوری *10*117#
اعتبار من *10*117*0#
اضافه اعتبار *10*117*1#
فعالسازی *10*117*2#
لغو *10*117*3#
امتیاز خوش حسابی *10*117*4#

نکات و قوانین مهم:

چنانچه بدهی شما از اعتبارتان بیش تر شود، پس از دریافت پیامک های اخطار، تلفن همراه شما یک طرفه خواهد شد. در این سرویس، امکان افزایش اعتبار جهت جلوگیری از یک طرفه شدن خط فراهم شده است.
اعتبار من: سقف فعلی اعتبار شما جهت جلوگیری از یک طرفه شدن
اضافه اعتبار: اعتباری که بر اساس ميزان کارکرد و امتياز خوش حسابي به صورت دوره ای تعيين و در صورت فعال سازی توسط شما به سقف اعتبار اضافه می شود.
امتیاز خوش حسابی: بر اساس رفتار پرداخت و سوابق احتمالی قطع بدهی و وصل مجدد شما به صورت دوره ای محاسبه می شود.