هدیه شارژ جوانان

هدیه شارژ جوانان
فقط برای جوانان زیر 25 سال! هدیه 100 پیامک درون شبکه به ازای هر بار شارژ

نحوه فعالسازی و برخورداری از طرح
    تاریخ اجرای طرح اردیبهشت 95 می باشد.
   کلیه مشترکین اعتباری که کمتر از 25 سال سن داشته باشند می توانند از این هدیه بهره مند شوند.
    این سرویس بر روی کد دستوری*1*1*5# تحت عنوان شارژ جوانان ارائه می شود.

 قوانین کلی
   مشترکین علاوه بر دریافت شارژ مربوطه ، یک بسته هدیه پیامکی ۱۰۰ تایی دریافت می نمایند.
  هرچه مبلغ شارژ خریداری شده بیشتر باشد، مهلت زمان مصرف بسته پیامکی به همان نسبت بیشتر خواهد بود.
   امکان خرید شارژ توسط دیگران برای مشترک زیر 25 سال میسر می باشد.
  مهلت مصرف ۱۰۰ پیامک هدیه برای شارژهای ۱۰.۰۰۰، ۲۰.۰۰۰، ۵۰.۰۰۰، ۱۰۰.۰۰۰ و ۲۰۰.۰۰۰ ریالی متغیر بوده و به ترتیب برابر با ۱ روز، ۲ روز، ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز به شکل مندرج در جدول ذیل می باشد:
مهلت مصرف
مبلغ شارژ پین (ریال) تعداد پیامک های هدیه اعتبار زمانی بسته هدیه پیامکی
10.000 100 1 روز
20.000 100 2 روز
50.000 100 5 روز
100.000 100 10 روز
200.000 100 20 روز

هنگامی که مشترک کد دستوری شارژ جوانان را ارسال می نماید، ابتدا سن مشترک در پروفایل چک می شود و در صورتی که کمتر از ۲۵ سال سن نداشته باشد، به وی اطلاع داده می شود که مشمول طرح نیست.

اولویت مصرف پیامک ها با پیامک های هدیه است. به عبارت دیگر تا هنگامی که مشترک ۱۰۰ پیامک هدیه خود را مصرف نکرده باشد و اعتبار زمانی پیامک ها نیز تمام نشده باشد،چنانچه پیامکی ارسال نماید، از پیامک های هدیه شارژ جوانان و بصورت رایگان مصرف می شود.

چنانچه مشترک قبلا بسته تشویقی پیامکی همراه اول را خریداری نموده باشد، و بسته پیامکی هدیه شارژ جوانان نیز برای وی فعال شود، اولویت مصرف پیامک ها بابسته ای است که زمان اعتبار آن زودتر به پایان می رسد.

مشترکین می توانند تعداد نامحدود افزایش اعتبار از درگاه شارژ جوانان انجام دهد. لذا می تواند چندین بسته پیامکی هدیه شارژ جوانان به شکل همزمان داشته باشند.

راهبر