بسته های مکالمه درون شبکه

بسته های مکالمه درون شبکه
از این پس امکان استفاده از بسته های مقرون به صرفه مکالمه ی درون شبکه برای مشترکین همراه اول فراهم شده است. مشترکین میتوانند با شماره گیری کد دستوری *10*337# این بسته ها را فعال نمایند. لیست بسته ها به شرح جداول زیر می باشد:

جدول شماره 1- بسته های مکالمه درون شبکه ویژه مشترکین دائمی
بسته های مکالمه ماهانه ویژه مشترکین دائمی حجم (دقیقه) قیمت (تومان) کد دستوری
200 10,900 *10*3371*1#
300 15,900 *10*3371*2#
500 24,900 *10*3371*3#
750 34,900 *10*3371*4*1#
1000 44,900 *10*3371*4*2#

جدول شماره 2-بسته های مکالمه درون شبکه ویژه مشترکین اعتباری
بسته های مکالمه ماهانه ویژه مشترکین اعتباری حجم (دقیقه) قیمت (تومان) کد دستوری
150دقیقه 9,400 *10*3371*1#
250 دقیقه 14,900 *10*3371*2#
400 دقیقه 22,900 *10*3371*3#
600 دقیقه 32,900 *10*3371*4*1#
800 دقیقه 41,900 *10*3371*4*2#

کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می توانند این بسته ها را فعال نمایند.
مدت اعتبار این بسته ها یک ماه می باشد.
دقایق مکالمات این بسته ها مخصوص مکالمه درون شبکه است.
9% مالیات ارزش افزوده به مبالغ جداول فوق اضافه شده و برای مشترکین اعتباری در زمان فعالسازی بسته از اعتبار کسر شده و برای مشترکین دایمی در صورتحساب محاسبه می گردد.
امکان فعالسازی همزمان بسته‌های مکالمه با سایر بسته‌های مکالمه (مانند بسته های مکالمه همراهی) وجود ندارد.
شایان ذکر است این بسته‌های مکالمه، رزرو و یاتمدید خودکار ندارند و همچنین رزرو هیچ بسته ای نمی شوند.
مشترکین به منظور استعلام وضعیت بسته میتوانند کد دستوری *10*3370# را شماره گیری نمایند.

بسته های مکالمه درون شبکه