بسته های ترکیبی محتوایی

معرفی طرح:

بسته های ترکیبی محتوایی، بسته های جدید همراه اول هستند که شامل اینترنت، مکالمه، پیامک و همچنین اینترنت هدیه قابل استفاده در سرویس های مشخص شده (اپلیکیشن ها و سایت های داخلی مشخص شده) در حوزه های مختلف، آموزشی، ویدیویی، ورزشی و ... است.

 • مدت اعتبار تمامی بسته ها 30 روزه است.
 • قیمت بسته‌ها بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است.
 • فهرست سرویس های قابل انتخاب:

بسته ترکیبی پلاتینی

 • اینترنت 20 گیگابایت
 • مکالمه 2,000 دقیقه
  درون و برون شبکه
 • پیامک 2,000 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس های
  انتخابی 2 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52115#

بسته ترکیبی طلایی

 • اینترنت 12 گیگابایت
 • مکالمه 1,200 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 1,200 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس
  انتخابی 1 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52114#

بسته ترکیبی نقره ای

 • اینترنت 8 گیگابایت
 • مکالمه 800 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 800 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس
  انتخابی 1 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52113#

بسته ترکیبی برنزی

 • اینترنت 5 گیگابایت
 • مکالمه 500 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 500 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس
  انتخابی 1 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52112#

بسته ترکیبی پایه

 • اینترنت 2 گیگابایت
 • مکالمه 200 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 200 عدد
  درون و برون شبکه
 • -
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52111#

قوانین فعالسازی همزمان:
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی با کدام یک از بسته های اینترنت امکان پذیر است؟
 • هدیه تولد
 • دوشنبه سوری
 • صبحانت
 • شبانت
 • شبانه نامحدود
 • هدیه شتاب در پرداخت
 • بسته های مدار فیروزه
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی با کدام یک از بسته های مکالمه امکان پذیر است؟ تمام بسته های مکالمه
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی با کدام یک از بسته های پیامک امکان پذیر است؟ تمام بسته های پیامک
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی با کدام یک از بسته های ترکیبی امکان پذیر است؟ هیچ کدام از بسته های ترکیبی
 • بسته های ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی تمدید حجمی ندارد اما تمدید زمانی دارد.
 • در صورتیکه مشترک دائمی دارای بسته اینترنت (کوتاه مدت، ماهانه، بلند مدت و یا همراهی) باشد و اقدام به فعالسازی بسته ترکیبی محتوایی کند، بسته ترکیبی محتوایی رزرو بسته اینترنت وی می شود و با اتمام بسته اینترنت فعلی مشترک، برای او فعال می شود. و بالعکس اگر مشترک دائمی بسته ترکیبی محتوایی فعال داشته باشد و اقدام به فعالسازی بسته اینترنت کند، بسته اینترنت رزرو بسته ترکیبی محتوایی مشترک شده و با اتمام زمانی بسته ترکیبی مشترک (30 روز) ، آن بسته برای وی فعال می شود.
قوانین پایان بسته:
 • برای پایان یافتن بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی نیاز است که زمان 30 روزه بسته به اتمام برسد.
 • در صورتی که حجم اینترنت این بسته های ترکیبی زودتر از زمان پایان بسته ترکیبی محتوایی پایان یابد و مشترک بسته اینترنت فعال دیگری نداشته باشد، مصرف اینترنت مشترک دائمی تا زمان اتمام بسته ترکیبی محتوایی (30 روز) با تعرفه آزاد تخفیفی با 85% تخفیف، معادل تعرفه 0.06 تومان به ازای هر کیلوبایت مصرف اینترنت، محاسبه شود. و این موضوع از طریق پیامک به مشترک اطلاع رسانی می شود.
 • در صورتی که دقایق مکالمه بسته ترکیبی محتوایی مشترک پایان یابد این موضوع از طریق پیامک به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه مشترک بسته مکالمه فعال دیگری نداشته باشد، هزینه مکالمه وی با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
 • در صورتی که تعداد پیامک بسته های ترکیبی محتوایی مشترک پایان یابد این موضوع از طریق پیامک به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه مشترک بسته پیامک فعال دیگری نداشته باشد، مصرف مشترک مطابق روال موجود محاسبه می شود.
 • اتمام حجم اختصاصی سرویس های انتخابی:
  با توجه به اینکه بنابر اولویت، مصرف اینترنت مربوط به سرویس های انتخاب شده، از حجم اختصاصی آن کاسته می شود، پس از اتمام حجم اختصاصی سرویس انتخابی، این موضوع از طریق پیامک به مشترک اطلاع رسانی می شود و در صورتیکه حجم اینترنت بسته اصلی باقی مانده باشد، از حجم بسته وی مصرف می شود و در صورتی که مشترک بسته اینترنت فعال نداشته باشد مصرف او تا پایان زمان بسته با تعرفه آزاد با 85% تخفیف، معادل 0.06 تومان به ازای هر کیلوبایت محاسبه خواهد شد.
 • با پایان یافتن زمان 30 روز، بسته ترکیبی محتوایی مشترک به پایان می رسد و این موضوع از طریق پیامک به اطلاع مشترک می رسد.
درگاه های ارتباطی (مشترکین دائمی)
فعال سازی *100*5211#
استعلام *100*520#
و یا
*100*10#
لغو رزرو *100*5218#
راهنما *100*5219#
معرفی طرح:

بسته های ترکیبی محتوایی، بسته های جدید همراه اول هستند که شامل اینترنت، مکالمه، پیامک و همچنین اینترنت هدیه قابل استفاده در سرویس های مشخص شده (اپلیکیشن ها و سایت های داخلی مشخص شده) در حوزه های مختلف، آموزشی، ویدیویی، ورزشی و ... است.

 • مدت اعتبار تمامی بسته ها 30 روزه است.
 • قیمت بسته‌ها بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است.
 • فهرست سرویس های قابل انتخاب:

بسته ترکیبی پلاتینی

 • اینترنت 10 گیگابایت
 • مکالمه 1,000 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 1,000 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس های
  انتخابی 2 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52215#

بسته ترکیبی طلایی

 • اینترنت 7 گیگابایت
 • مکالمه 700 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 700 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس
  انتخابی 1 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52214#

بسته ترکیبی نقره ای

 • اینترنت 4 گیگابایت
 • مکالمه 400 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 400 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس
  انتخابی 1 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52213#

بسته ترکیبی برنزی

 • اینترنت 2 گیگابایت
 • مکالمه 200 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 200 عدد
  درون و برون شبکه
 • حجم هدیه در سرویس
  انتخابی 1 گیگابایت
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52212#

بسته ترکیبی پایه

 • اینترنت 1 گیگابایت
 • مکالمه 100 دقیقه
  درون شبکه
 • پیامک 100 عدد
  درون و برون شبکه
 • -
 • سرویس های انتخابی:
  آپارات، مایکت، آنتن،
  ورزش 3 و سگال

فعالسازی *100*52211#

قوانین فعالسازی همزمان:

فعالسازی همزمان بسته های ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری، با بسته های مشخص شده در جدول زیر امکان پذیر است.

فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری با کدام یک از بسته های اینترنت امکان پذیر است؟ تمام بسته های اینترنت
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری با کدام یک از بسته های مکالمه امکان پذیر است؟ تمام بسته های مکالمه
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری با کدام یک از بسته های پیامک امکان پذیر است؟ تمام بسته های پیامک
فعالسازی همزمان بسته ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری با کدام یک از بسته های ترکیبی امکان پذیر است؟ هیچ کدام از بسته های ترکیبی
 • بسته های ترکیبی محتوایی برای مشترکین اعتباری تمدید حجمی و زمانی ندارند.
 • بسته های ترکیبی محتوایی مختص مشترکین اعتباری رزرو سایر بسته ها نمی شود و هم چنین بسته ای را نمی توان برای این بسته ها رزرو کرد. (رزرو نمی شود و رزرو نمی پذیرد)
قوانین پایان بسته:
 • برای پایان یافتن بسته ترکیبی محتوایی مختص مشترکین اعتباری، لازم است تا حجم تمام بخش های بسته شامل مکالمه، اینترنت و پیامک پایان یابد (اتمام حجمی) و یا زمان بسته به اتمام برسد (اتمام زمانی).
 • در صورتی که حجم اینترنت این بسته های ترکیبی پایان یابد پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می شود. و در صورتی که مشترک بسته اینترنت فعال دیگری نداشته باشد، مصرف مشترک با تعرفه آزاد (0.6 تومان به ازای هر کیلو بایت) محاسبه می شود.
 • در صورتی که دقایق مکالمه بسته ترکیبی محتوایی پایان یابد پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می شود و در صورتی که مشترک بسته مکالمه فعال دیگری نداشته باشد، مکالمه مشترک با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
 • در صورتی که تعداد پیامک بسته های ترکیبی محتوایی مشترک پایان یابد پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می گردد و در صورتی که مشترک بسته پیامک فعال دیگری نداشته باشد، مصرف پیامک مشترک با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
 • اتمام حجم اختصاصی سرویس های انتخابی:
  با توجه به اینکه بنابر اولویت، مصرف اینترنت مربوط به به سرویس های انتخاب شده، از حجم اختصاصی آن کاسته می شود، پس از اتمام حجم اختصاصی سرویس انتخابی، این موضوع از طریق پیامک به مشترک اطلاع رسانی می شود و در صورتیکه حجم اینترنت بسته اصلی باقی مانده باشد، از حجم بسته وی مصرف می شود و در صورتی که مشترک بسته اینترنت فعال نداشته باشد مصرف او با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
درگاه های ارتباطی (مشترکین اعتباری)
فعال سازی *100*5221#
استعلام *100*520#
و یا
*100*10#
راهنما *100*5229#