تعرفه مکالمات بین الملل فارسی

مکالمه بین الملل(خارجه) :

به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد، مکالمه بین الملل یا خارجه گفته می شود.

کد دوصفر "00" :

برای برقراری مکالمه بین الملل مشترک باید اول کد دو صفر " 00" و بعد کد کشور مقصد و سپس شماره مخاطب را شماره گیری نماید.

سرویس بیستاک "۰۲۰"  :

سرويس بيستاك (جایگزین کد دوصفر) امکان برقراري تماسهاي بين المللي را به مشتريان خود مي دهد . 
كافي است در صورت استفاده از این سرویس در تمامی استانها با شماره گیری ۰۲۰ و سپس تلفن مقصدتان بدون دو صفر مکالمه را انجام داده ومشترکین دائمی هزینه آن را براساس قبض دوره ای موبایل خود پرداخت نمایند.

تفاوت بین مکالمات بین الملل و رومینگ بین الملل چیست؟

به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد، مکالمه بین الملل یا خارجه گفته می شود در صورتیکه امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت،دیتا وپیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل می گویند.

آیا هزینه مکالمه بین الملل  برای سیم کارت های اعتباری و دائمی متفاوت می باشد؟

هزینه پایه مکالمه بین الملل  برای سیم کارت های اعتباری و دائمی یکسان می باشد اما به هزینه مکالمات بین الملل، هزینه یک دقیقه مکالمه شهری ، مطابق جدول تعرفه مکالمات شهری افزوده می شود.

تعرفه مکالمات شهری(به ریال)
   

سیم کارت

تعرفه هر دقیقه به ریال
دائمی
599
اعتباری
899

هزینه ارسال  یک پیامک بین الملل به مقاصد متفاوت فرق دارد؟

خیر هزینه ارسال پیامک به کلیه مشترکین اپراتورهای خارجی طرف قرار داد 5000 ریال است.

 آیا امکان تماس  مستقیم با مقاصد بین الملل به غیر از شماره گیری دوصفر (در ابتدای کد کشور مقصد ) وجود دارد؟

بله سرويس بيستاك  هم جهت برقراري تماسهاي بين المللي استفاده می شود.كافي است در صورت استفاده از سرویس در تمامی استانها با شماره گیری ۰۲۰ و سپس تلفن مقصدتان بدون دو صفر مکالمه را انجام داده ومشترکین دائمی هزینه آن را براساس قبض دوره ای موبایل خود پرداخت نمایند.

روش های اطلاع از تعرفه تماس های بین الملل چیست؟

در حال حاضر پرتال همراه اول با ادرس www.mci.ir  بخش مکالمات بین الملل تعرفه های تماس را نشان می دهد.