بسته های اینترنت نوترینو

بسته های اینترنت همراه اول با زمان ها و حجم های متنوع، جهت پاسخ گویی به طیف گسترده مشترکین طراحی شده است. شما می توانید با فعالسازی بسته مناسب خود، علاوه بر مدیریت هزینه ، از شبکه پرسرعت اینترنت همراه اول بهره مند شوید.

 • 60 مگابایت یک روزه
  ویژه سیم کارت اعتباری
  1,600
  *100*2151#
 • 150 مگابایت یک روزه
  ویژه سیم کارت اعتباری
  2,700
  *100*211#
 • 250 مگابایت یک روزه
  دائمی / اعتباری
  3,600
  *100*2152#
 • 500 مگابایت یک روزه
  دائمی / اعتباری
  4,900
  *100*212#
 • 750 مگابایت یک روزه
  دائمی / اعتباری
  5,900
  *100*2153#
 • 1 گیگابایت یک روزه
  دائمی / اعتباری
  6,400
  *100*213#
 • 2 گیگابایت یک روزه
  دائمی / اعتباری
  8,400
  *100*214#
 • 3 گیگابایت یک روزه
  دائمی / اعتباری
  9,900
  *100*2154#
 • 200 مگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  4,400
  *100*221#
 • 300 مگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  5,500
  *100*2251#
 • 500 مگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  7,000
  *100*222#
 • 750 مگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  8,300
  *100*2252#
 • 1.5 گیگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  10,900
  *100*223#
 • 2.5 گیگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  13,000
  *100*224#
 • 3 گیگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  14,000
  *100*2253#
 • 4 گیگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  16,000
  *100*2254#
 • 6 گیگابایت هفت روزه
  دائمی / اعتباری
  19,500
  *100*2255#
 • 1 گیگابایت سی‌روزه + (100 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  10,400
  *100*231#
 • 2 گیگابایت سی‌روزه + (200 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  13,900
  *100*232#
 • 4 گیگابایت سی‌روزه + (400 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  18,400
  *100*233#
 • 5 گیگابایت سی‌روزه + (500 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  20,400
  *100*2353#
 • 7 گیگابایت سی‌روزه + (700 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  24,400
  *100*234#
 • 10 گیگابایت سی‌روزه + (1 گیگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  29,400
  *100*2351#
 • 15 گیگابایت سی‌روزه + (1.5 گیگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه)
  دائمی / اعتباری
  36,900
  *100*2354#
 • 9 گیگابایت دو ماهه
  دائمی / اعتباری
  34,000
  *100*2411#
 • 12 گیگابایت دو ماهه
  دائمی / اعتباری
  40,000
  *100*2412#
 • 18 گیگابایت دو ماهه
  دائمی / اعتباری
  54,000
  *100*2413#
 • 8 گیگابایت سه ماهه
  دائمی / اعتباری
  32,000
  *100*2421#
 • 10 گیگابایت سه ماهه
  دائمی / اعتباری
  35,000
  *100*2422#
 • 16 گیگابایت سه ماهه
  دائمی / اعتباری
  44,000
  *100*2423#
 • 25 گیگابایت سه ماهه
  دائمی / اعتباری
  64,000
  *100*2424#
 • 35 گیگابایت سه ماهه
  دائمی / اعتباری
  79,000
  *100*2425#
 • 10 گیگابایت چهار ماهه
  دائمی / اعتباری
  42,000
  *100*2431#
 • 15 گیگابایت چهار ماهه
  دائمی / اعتباری
  54,000
  *100*2432#
 • 25 گیگابایت چهار ماهه
  دائمی / اعتباری
  78,000
  *100*2433#
 • 20 گیگابایت شش ماهه
  دائمی / اعتباری
  59,000
  *100*2441#
 • 35 گیگابایت شش ماهه
  دائمی / اعتباری
  99,000
  *100*2442#
 • 50 گیگابایت شش ماهه
  دائمی / اعتباری
  119,000
  *100*2443#
 • 30 گیگابایت یک ساله
  دائمی / اعتباری
  89,000
  *100*2451#
 • 45 گیگابایت یک ساله
  دائمی / اعتباری
  112,000
  *100*2452#
 • 70 گیگابایت یک ساله
  دائمی / اعتباری
  159,000
  *100*2453#
 • 2 تا 7 بامداد یک روزه نامحدود سیاست مصرف منصفانه: 20 گیگابایت
  دائمی / اعتباری
  1,900
  *1000*2211#
 • 1 بامداد تا 11 صبح یک روزه نامحدود سیاست مصرف منصفانه: 50 گیگابایت
  دائمی / اعتباری
  3,900
  *1000*2212#
 • 2 تا 7 بامداد هفت روزه نامحدود سیاست مصرف منصفانه: 60 گیگابایت
  دائمی / اعتباری
  4,900
  *1000*2221#
 • 1 بامداد تا 11 صبح هفت روزه نامحدود سیاست مصرف منصفانه: 150 گیگابایت
  دائمی / اعتباری
  8,900
  *1000*2222#
 • 2 تا 7 بامداد سی‌روزه نامحدود سیاست مصرف منصفانه: 180 گیگابایت
  دائمی / اعتباری
  9,900
  *1000*2231#
 • 1 بامداد تا 11 صبح سی‌روزه نامحدود سیاست مصرف منصفانه: 450 گیگابایت
  دائمی / اعتباری
  19,900
  *1000*2232#
 • 3 گیگابایت هفت روزه صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  دائمی / اعتباری
  4,000
  *100*2721#
 • 5 گیگابایت هفت روزه صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  دائمی / اعتباری
  5,000
  *100*2722#
 • 8 گیگابایت سی‌روزه صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  دائمی / اعتباری
  8,000
  *100*2723#
 • 12 گیگابایت سی‌روزه صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر
  دائمی / اعتباری
  10,000
  *100*2724#
 • 1 گیگابایت یک روزه شبانت: 2 تا 7 صبح
  دائمی / اعتباری
  900
  *100*2711#
 • 6 گیگابایت هفت روزه شبانت: 2 تا 7 صبح
  دائمی / اعتباری
  2,900
  *100*2712#
 • 12 گیگابایت سی‌روزه شبانت: 2 تا 7 صبح
  دائمی / اعتباری
  5,900
  *100*2713#

  ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

  هر كسى بسته ى خودشو داره!

  پیشنهاد ویژه