مراکز تلفن همراه استانها

مراکز تلفن همراه استانها

آذربایجان شرقی
آدرس و شماره تماس تبریز خیابان آزادی بعد از چهار راه لاله جنب سازمان جهاد کشاورزی ساختمان امام خمینی
شماره تماس: ۴۴۰۰۰۷۷
طبقه اول اداره مشترکین ومتقاضیان ارتباطات
شماره تماس: ۴۴۰۲۴۲۲
کد استان ۰۴۱
وبسایت www.ea-telecom.ir
آذربایجان غربی
آدرس و شماره تماس ارومیه خ ش بهشتی بالاترازحوزه ارومیه جنب شورای شهر امورمشترکین تلفن همراه آذربایجان
شماره تماس:
۳۴۵۳۰۹۳-۴
۳۴۶۱۰۲۰
کد استان ۰۴۴۱
وبسایت www.tcwa.ir
اردبیل
آدرس و شماره تماس ۱ .اردبیل شهرک سینا مجتمع مخابراتی سینا
شماره تماس: ۸۸۴۸۵۱۰-۱۱
۲ .شهرک حافظ مجتمع مخابراتی حافظ
شماره تماس: ۸۸۴۸۵۱۰-۱۱
۳.میدان مخابرات مرکزشهیدبهشتی
شماره تماس: ۸۸۴۸۵۱۰-۱۱
۴.چهارراه امام مرکزمخابراتی شهیدقندی
شماره تماس: ۸۸۴۸۵۱۰-۱۱
کد استان ۰۴۵۱
وبسایت www.ardabiltelecom.ir
اصفهان
آدرس و شماره تماس ۱.اصفهان خیابان بزرگمهرچهارراه نورباران خیابان ۲۲بهمن مرکزمخابرات ردانی پور
شماره تماس: ۲۶۶۰۰۲۱
۲.خیابان اصفهان خیابان رباط دوم مرکزمخابراتی خاتم الانبیاء
شماره تماس: ۲۶۶۰۰۲۱
۳.دروازه تهران ابتدای خیابان فروغی مرکزمخابرات شهیدخرازی
۴.بلوارکشاورزابتدای اتوبان مرکزمخابرات استقلال
۵.شهرک بهارستان مرکزتلفن بهارستان
کد استان ۰۳۱۱
وبسایت www.tce.ir
ایلام
آدرس و شماره تماس ایلام خیابان آیت اله حیدری مجتمع اداری مخابرات
شماره تماس:
۳۳۸۱۴۸۷
۳۳۸۱۴۸۴
کد استان ۰۸۴۱
وبسایت www.ilam-telecom.ir
البرز
آدرس و شماره تماس كرج عظیمیه جنب میدان مهران
شماره تماس:
۲۵۵۴۰۰۳
۲۵۵۴۰۰۵
کد استان ۰۲۶۱
وبسایت
بوشهر
آدرس و شماره تماس بوشهرمیدان امام خیابان فرودگاه کوچه حاج نجف امورمشترکین
شماره تماس: ۵۵۶۲۰۲۰
کد استان ۰۷۷۱
وبسایت www.bushehrtelecom.ir
چهارمحال و بختیاری
آدرس و شماره تماس شهرکرد خیابان ۱۲محرم شمالی خیابان شهید باهنر ساختمان اداره مرکزی ارتباطات سیار
شماره تماس:
۲۲۲۴۹۴۵
۲۲۴۳۹۱۹
کد استان ۰۳۸۱
وبسایت www.tci-chba.ir/portal
خراسان شمالی
آدرس و شماره تماس بجنورد چهارراه مخابرات امورمشترکین تلفن همراه
شماره تماس: ۲۲۳۳۴۹۰-۲
کد استان ۰۵۸۴
وبسایت www.tci-khn.ir
خراسان رضوی
آدرس و شماره تماس مشهد بلوار جانباز جنوبی مقابل درب ورودی هتل هما شماره ۲ اداره مشترکین سیار
شماره تماس: ۷۶۵۲۲۲۲
کد استان ۰۵۱۱
وبسایت
خراسان جنوبی
آدرس و شماره تماس بیرجند خیابان پاسداران فلکه جانبازان شرکت مخابرات خراسان جنوبی
شماره تماس: ۴۴۳۸۲۰۱-۲
کد استان ۰۵۶۱
وبسایت www.tci-sk.ir
خوزستان
آدرس و شماره تماس اهواز زیتون کارمندی خیابان زاویه جنب مجتمع فجر سپاه مدیریت ارتباطات سیار
شماره تماس: ۴۴۵۹۸۰۸
کد استان ۰۶۱۱
وبسایت www.ict-khz.ir
زنجان
آدرس و شماره تماس زنجان خیابان ۱۷ شهریورسه راه امجدیه اول خیابان شهیدمطهری اداره مشتریان
شماره تماس:
۵۲۶۷۷۷۷
۵۲۶۸۸۸۸
کد استان ۰۲۴۱
وبسایت www.tcz.ir
سمنان
آدرس و شماره تماس سمنان بلوار ورزش چهارراه هواشناسی مرکزمخابرات شهیدمطهری
شماره تماس: ۳۳۸۸۳۰۱-۲
کد استان ۰۲۳۱
وبسایت www.semnantelecom.ir
سیستان و بلوچستان
آدرس و شماره تماس زاهدان خیابان آزادی کوچه حافظ خیابان کامبوزیا پشت مسجد جامع اداره مشترکین ومتقاضیان تلفن همراه
شماره تماس: ۸۱۱۸۱۰۱-۲
کد استان ۰۵۴۱
وبسایت www.tcsb.ir
فارس
آدرس و شماره تماس شیراز بلوار مدرس نبش فضیلت جنب پارک فضیلت امورمشترکین تلفن همراه فارس
شماره تماس:
۷۲۷۹۰۰۹
۷۳۵۰۰۲۰
کد استان ۰۷۱۱
وبسایت www.shiraztel.co.ir
قزوین
آدرس و شماره تماس خیابان فلسطین جنب فرمانداری مرکزمخابرات قدس، تلفن همراه
شماره تماس:
۳۳۶۶۸۷۱-۳
۳۳۶۶۸۷۵-۹
۳۳۶۶۸۶۸-۹
کد استان ۰۲۸۱
وبسایت www.tc-qazvin.ir
قم
آدرس و شماره تماس خیابان امام ۲۰متری شهیدبهشتی اداره مشترکین
شماره تماس:
۶۶۲۱۹۱۹
۶۶۲۲۰۰۰
۶۷۱۵۷۵۷
کد استان ۰۲۵۱
وبسایت www.tcq.ir
کردستان
آدرس و شماره تماس خیابان سنندج میدان انقلاب خیابان امام خمینی جنب مسجد جامع اداره ارتباطات سیار
شماره تماس:
۲۲۵۰۰۹۵
۲۲۵۸۰۳۰
کد استان ۰۸۷۱
وبسایت www.tckurd.ir
کرمان
آدرس و شماره تماس کرمان خیابان پاسداران ساختمان مخابرات اداره مشترکین
شماره تماس: ۲۲۰۸۶۱۱-۱۲
کد استان ۰۳۴۱
وبسایت www.kermantel.ir
کرمانشاه
آدرس و شماره تماس کرمانشاه بلوار زن امور مشترکین و متفاضیان تلفن همراه مرکز تلفن بعثت
شماره تماس:
۸۳۸۷۷۰۰
۸۳۸۷۰۷۰
کد استان ۰۸۳۱
وبسایت www.tck.ir
کهگیلویه و بویراحمد
آدرس و شماره تماس یاسوج خیابان ش قندی روبروی درب مصلی اداره مشترکین ارتباطات سیارکهکیلویه وبویراحمد
شماره تماس:
۲۲۳۳۷۷۸
۲۲۲۷۹۰۰
کد استان ۰۷۴۱
وبسایت
گلستان
آدرس و شماره تماس گرگان خیابان شهید بهشتی شرکت مخابرات استان گلستان ، اداره ارتباطات سیار
شماره تماس:
۲۲۵۳۶۰۰
۲۲۵۰۱۱۱
۲۲۲۹۷۰۰
کد استان ۰۱۷۱
وبسایت www.tcgolestan.ir
گیلان
آدرس و شماره تماس رشت چهارراه گلسارشرکت مخابرات گیلان ، اداره مشترکین تلفن همراه
شماره تماس:
۷۲۴۲۰۶۰
۷۲۴۲۰۷۳
۷۲۴۲۰۶۴
کد استان ۰۱۳۱
وبسایت www.tcg.ir
لرستان
آدرس و شماره تماس خرم آباد خیابان انقلاب خیابان شیرخوارگاه جنب مسجد بعثت اداره مشترکین تلفن همراه
شماره تماس: ۳۲۴۰۹۱۰-۱۱
کد استان ۰۶۶۱
وبسایت www.tcl.co.ir
مازندران
آدرس و شماره تماس بابل خیابان امیرکبیرنبش کوچه فردوس ۴- اداره مشترکین ارتباطات سیار
کد استان ۰۱۱۱
وبسایت www.ict-tcm.ir
مرکزی
آدرس و شماره تماس اراک خیابان جانبازان (مخابرات ) - اداره مشترکین تلفن همراه
شماره تماس:
۲۲۱۰۰۴۷
۲۲۱۰۰۳۶
کد استان ۰۸۶۱
وبسایت www.tciarak.ir
هرمزگان
آدرس و شماره تماس بندرعباس بلوارقائم مقام فراهانی فرودگاه قدیم مخابرات شهیدقندی امورمشترکین تلفن همراه
شماره تماس:
۳۳۳۸۹۱۹
۳۳۴۱۸۱۱
۳۳۵۲۵۴۰-۱
کد استان ۰۷۶۱
وبسایت www.tcih.ir
همدان
آدرس و شماره تماس میدان آرامگاه بوعلی شرکت مخابرات اداره مشترکین تلفن همراه
شماره تماس:
۸۱۱۳۴۷۴
۸۱۱۳۴۱۷
کد استان ۰۸۱۱
وبسایت www.tch.ir
یزد
آدرس و شماره تماس یزد - میدان امام حسین - شرکت مخابرات استان یزد
شماره تماس: ۷۳۳۳۰۴۰-۱
کد استان ۰۳۵۱
وبسایت www.yazdtelecom.ir
مراکز تلفن همراه استانها
   
#

نام استان

آدرس

شماره تماس

کداستان

وب سایت

1 آذربایجان شرقی   تبریزخیابان  آزادی  بعد از چهار راه  لاله  جنب سازمان جهاد کشاورزی ساختمان امام خمینی   4400077 041 www.ea-telecom.ir
  طبقه اول اداره مشترکین ومتقاضیان ارتباطات  4402422
2 آذربایجان غربی   ارومیه خ ش بهشتی بالاترازحوزه ارومیه جنب شورای شهر امورمشترکین تلفن همراه آذربایجان 3453093-4 0441 www.tcwa.ir
3461020
3 اردبیل  1 .اردبیل شهرک سینا مجتمع مخابراتی سینا 8848510-11 0451 www.ardabiltelecom.ir
2 .شهرک حافظ مجتمع مخابراتی حافظ 
3.میدان مخابرات مرکزشهیدبهشتی 
4.چهارراه امام مرکزمخابراتی شهیدقندی
4 اصفهان 1.اصفهان خیابان بزرگمهرچهارراه نورباران خیابان 22بهمن مرکزمخابرات ردانی پور 2660021 0311 www.tce.ir
2.خیابان اصفهان خیابان رباط دوم مرکزمخابراتی خاتم الانبیاء
3.دروازه تهران ابتدای خیابان فروغی مرکزمخابرات شهیدخرازی
4.بلوارکشاورزابتدای اتوبان مرکزمخابرات استقلال 
5.شهرک بهارستان مرکزتلفن بهارستان
5 ایلام  ایلام خیابان آیت اله حیدری مجتمع اداری مخابرات  3381487 0841 www.ilam-telecom.ir
3381484
6 البرز كرج عظیمیه جنب میدان مهران  2554003 0261
2554005
7 بوشهر بوشهرمیدان امام خیابان فرودگاه کوچه حاج نجف امورمشترکین 5562020 0771 www.bushehrtelecom.ir
8 چهارمحال وبختیاری شهرکردخیابان 12محرم شمالی خیابان شهیدباهنرساختمان اداره مرکزی ارتباطات سیار 2224945 0381 http://tci-chba.ir/portal
2243919
9 خراسان شمالی  بجنوردچهارراه مخابرات امورمشترکین تلفن همراه  2233490-2 0584 www.tci-khn.ir
10 خراسان رضوی  مشهد بلوارجانبازجنوبی مقابل درب ورودی هتل هما شماره  2 اداره مشترکین سیار 7652222 0511
11 خراسان جنوبی  بیرجندخیابان پاسداران فلکه جانبازان شرکت مخابرات خراسان جنوبی 4438201-2 0561 www.tci-sk.ir
12 خوزستان اهواززیتون کارمندی خیابان زاویه جنب مجتمع فجرسپاه مدیریت ارتباطات سیار 4459808 0611 www.ict-khz.ir
13 زنجان زنجان خیابان 17 شهریورسه راه امجدیه اول خیابان شهیدمطهری اداره مشتریان 5267777 0241 www.tcz.ir
5268888
14 سمنان سمنان بلوار ورزش چهارراه هواشناسی مرکزمخابرات شهیدمطهری  3388301-2 0231 www.semnantelecom.ir
15 سیستان وبلوچستان زاهدان خیابان آزادی کوچه حافظ خیابان کامبوزیا پشت مسجد جامع اداره مشترکین ومتقاضیان  8118101-2 0541 www.tcsb.ir
تلفن همراه 
16 فارس  شیراز، خیابان قصرالدشت، نبش خیابان ولیعصر، مجتمع مخابراتی ولیعصر 6112767 0713 www.shiraztel.co.ir
17 قزوین خیابان فلسطین جنب فرمانداری مرکزمخابرات قدس، تلفن همراه 3366871-3 0281 www.tc-qazvin.ir
3366875-9
3366868-9
18 قم  خیابان امام 20متری شهیدبهشتی اداره مشترکین  6621919 0251 www.tcq.ir
6622000
6715757
19 کردستان خیابان سنندج میدان انقلاب خیابان امام خمینی جنب مسجد جامع اداره ارتباطات سیار 2250095 0871 www.tckurd.ir
2258030
20 کرمان کرمان خیابان پاسداران ساختمان مخابرات اداره مشترکین 2208611-12 0341 www.kermantel.ir
21 کرمانشاه کرمانشاه بلوارزن امورمشترکین ومتفاضیان تلفن همراه مرکز تلفن بعثت 8387700 0831 www.tck.ir
8387070
22 کهگیلویه و بویراحمد یاسوج خیابان ش  قندی روبروی درب مصلی اداره مشترکین ارتباطات سیارکهگیلویه وبویراحمد 2233778 0741
2227900
23 گلستان گرگان خیابان شهیدبهشتی شرکت مخابرات استان گلستان ، اداره ارتباطات سیار 2253700 0171 www.tcgolestan.ir
2253600
2250111
2229700
24 گیلان رشت چهارراه گلسارشرکت مخابرات گیلان ، اداره مشترکین تلفن همراه  7242060 0131 www.tcg.ir
7242073
7242064
25 لرستان خرم آباد خیابان انقلاب خیابان شیرخوارگاه جنب مسجد بعثت اداره مشترکین تلفن همراه 3240910-11 0661 www.tcl.co.ir
26 مازندران بابل خیابان امیرکبیرنبش کوچه فردوس 4- اداره مشترکین ارتباطات سیار 0111 www.ict-tcm.ir
27 مرکزی  اراک خیابان جانبازان (مخابرات ) - اداره مشترکین تلفن همراه  2210047 0861 www.tciarak.ir
2210036
28 هرمزگان بندرعباس بلوارقائم مقام فراهانی فرودگاه قدیم مخابرات شهیدقندی امورمشترکین تلفن همراه 3338919 0761 www.tcih.ir
3341811
3352540-1
29 همدان میدان آرامگاه بوعلی شرکت مخابرات اداره مشترکین تلفن همراه  8113474 0811 www.tch.ir
8113417
30 یزد یزد-میدان امام حسین-شرکت مخابرات استان یزد 7333040-1 0351 www.yazdtelecom.ir