مراکز تلفن ثابت

با عنایت به برنامه ریزی لازم در خصوص توسعه شبکه سرویس دهی به مشترکین محترم به اطلاع می رساند از این پس خدمات ذیل شامل :

 • دایری و پاسخگویی سرویس E-CARE (خدمات غیر حضوری)
 • تعویض سیم کارت بدون هزینه و شماره های شهرستان
 • ارائه کدهای محرمانه
 • قطع مفقودی برای بستگان درجه یک
 • تنظیم گوشی و بررسی مشکلات سرویس ویژه
 • قطع سرویس GPRS
 • وصل بدهی مراجعه به مراکز
 • پاسخگویی به مشکلات صورتحساب
 • ارائه ریز مکالمات
 • بررسی شارژینگ مشترکین خطوط اعتباری
 • تقسیط بدهی

صرفا در مراکز تلفن ثابت برگزیده استان تهران قابل ارائه می باشد .